Akarsular Hakkında Bilgi, Özellikleri

0
232

akarsularAkarsular Hakkında Bilgi, Türkiyedeki akarsuların özellikleri, Türkiyedeki akarsuların isimleri, ege denizine dökülen akarsular, marmara denizine dökülen akarsular, karadenize dökülen akarsular,

Akarsularımızdan bazıları kaynaklarını memleketimizden alarak sınırlarımız ötesinde denizlere dökülür. Bunlar arasında en uzun olan Fırat, Karasu ve Murat adlı iki kolun Keban kasa­bası yakınında birleşmesiyle meydana gelir. Cerab-lus civarında sınırlarımızı terkederek Suriye top­raklarına girer.

Dicle, Güneydoğu Toroslar üzerinde Gölcük yatan­larından doğar. Habur suyunun kendisine karıştığı noktada ise sınırlarımızı terkederek Irak toprak­larına girer. Musul’u geçtikten sonra Büyük Zap çayını alır. Basra körfezine varmadan Önce, Korna mevkiinde Fırat ile birleşir, Şattülarap adını alır.

Sınırlarımız dışına çıkan bir üçüncü nehir de Aras’tır. Bingöl dağından kaynaklarını alır. Soldan Arpa  çayını  alır. Sınırlarımız  terkettikten  sonra  gene Türkiye  topraklarından doğan  Kura nehrini alır. Hazar Denizine dökülür.

Bu saydıklarımızın tersine olarak Meriç ve Asi gibi akarsular da kaynaklarım başka memleketler­den alarak Türkiye sınırlan içinde denize dökülen akarsulardır.

Bunlardan Meriç, Bulgaristan’da Rila dağlarından doğar. Kuzey, güney doğrultusunda Tür­kiye ile Yunanistan arasında sınır çizen Meriç, sol­dan en önemli kolu olan Ergene’yi aldıktan sonra, Enez yakınında Ege denizine dökülür.

Asi ırmağı, Suriye kıyı dağlarının gerisinden do­ğar. Bir müddet bu dağlara paralel akar. Hatay iline girdikten sonra bir ayakla Amik gölünün faz­la sularını alır. Sonra güneybatıya kıvrılarak Süveydiye  yakınlarında   İskenderun   körfezine  dökülür.

Tamamı Türkiye topraklan içinde kalan nehirle­rimiz arasında en önemlileri Karadeniz’e dökülen­lerdir. Bunlar arasında en uzun olan Kızılırmak (1.51km.). Kızıldağ’dan çıkar.

Anadolu ortasın­da büyük bir yay çizer. Bafra ovasını meydana ge­tirerek Bafra burnundan denize dökülür.

Sakarya, içbatı Anadolu yaylalarından doğar. Sol­dan Porsuk çayını, sağdan Ankara çayını alır. Daha sonra gene sağdan Kirmir çayını alarak daha batı­da kuzeye yönelir. Adapazarı ovasına girdikten son­ra, sağdan gelen Mudurnu çayı ile birleşir. Karadenize dökülür.

Yeşilırmak, asıl Yeşilırmak (Tozanlı çayı). Çe­kerek suyu ve Kelkit isimli kolların birleşmesiyle meydana gelir. Canik dağlarını yardıktan sonra, ge­tirdiği alüvyonlarla Çarşamba ovasını meydana ge­tirir ve Civa burnunda denize dökülür.

Karadenize dökülen akarsularımız arasında en doğudakini teşkil eden Çoruh nehri, Erzurum’un ku­zeyinde Mescit dağlarından doğar. Bayburt’tan geç­mek üzere bir yay çizer. Sağdan Oltu suyunu alır. Siyasi sınırlarımızın biraz dışında Batum yakının­da Karadenize dökülür.

Ege denizine dökülen akarsularımız doğu – batı istikametinde oluk şekilli vadileri takip ederler. Bun­ların en önemlileri kuzeyden güneye doğru Bakır-çay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes’tir.

Marmara denizine dökülen akarsular arasında en önemlisi Susurlu’dur. Akdeniz’e dökülen irili, ufaklı birçok akarsular arasındaki iki tanesi önemlidir: Seyhan ve Ceyhan. Seyhan, Zamantı ve Göksu adlı kolların birleşmesiyle meydana gelir.

Bakınız > Akarsular hakkında bilgi

Önceki MakaleTürkiyenin İklimi Hakkında Bilgi, İklim Özellikleri
Sonraki MakaleUyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz