Amasya Genelgesi Maddeleri, Alınan Kararlar

1
222

amasya-genelgesiAmasya Genelgesi

Mustafa Kemal, Kazım (Karabekir) Paşa ve Cemal (Mersinli) Paşa’nın onayını alarak ; Rauf Bey, Ali Fuat Paşa ve Rafet Bey’in imzasını alarak Amasya Genelgesi’ni (Tamimi) hazırladılar.

Amasya Genelgesi’nin 22 Haziran tarihinde yayımlanmasına karar verilen ilk üç maddesinin açılımı şöyleydi.

* Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

* İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu du¬rum ulusumuzu yok olmuş göstermektedir.
* Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
* Ulusun durumunu gözden geçirecek, hak isteyen sesini duyuracak, her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir.
* Bunun için Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.
* Kongre’ye katılmak üzere illerin her sancağından halkın güvenini kazan¬mış üç delegenin hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Delegeler Kuva-yımilliye derneklerince, ya da belediyelerce belirlenecektir.
* Yapılacak çalışmalar her ihtimale karşı büyük bir gizlilik içerisinde yürü-tülmelidir.
* Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacak ve bu kongreye katılacak delegeler sonra Sivas’a hareket edecektir. Genelgede yer verilmeyen ve daha sonra dar bir çevrede duyurulan diğer üç maddede de şu görüşlere yer veriliyordu:
* Alman kararların uygulanmasından Mustafa Kemal, Kâzım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet Bey gibi kişiler görevlendirilmiştir.
* Posta Telgraf Genel Müdürlüğü’nce Müdafaa-i Hukuk Dernekleri’nin haberleşmesini engellemeye yönelik yasakların kaldırılması için çalışılacaktır.
* Askeri ve ulusal örgütler hiçbir biçimde dağıtılmayacak, silah ve cepha¬neler asla teslim edilmeyecek, ülkenin işgal edilecek herhangi bir noktası hep beraber savunulacaktır.

Bakınız >1. Amasya genelgesi önemi  , 2. Amasya genelgesi konu özeti

Önceki MakaleAlp Arslan Kimdir ?
Sonraki MakaleTelefon Servise Nasıl Gönderilir ?

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz