Anayasalarımız ve 1982 ile 1961 anayasası arasındaki fark ve benzerlik 

0
279

1982 anayasası ile 1961 anayasası arasındaki fark ve benzerlikler nelerdir.

Öncelikle anayasa kavramindan başlamak gerekirse,  Anayasa: devletin temel yapısını ve işleyişini, kişilerin haklarını ve ödevlerini, yaşama yürütme ve yargı organları hakkında bilgi veren yazılı yada yazısız en üstte bulunan yasa biçimidir. 
1921 ANAYASASI ( TEŞKİLAT-I ESASİYE’Sİ)
Cumhuriyetin ilanından önce Kurtuluş Savaşı devam ederken kabul edilen bir anayasadır;Ayrıntılı olmayan kısa bir anayasa olup hak ve özgürlüklere yer vermemiştir.Yasama, yürütme ve yargı güçleri TBMM’de toplanmıştır. (Güçler birliği)  Milli egemenlikilkesinin kabul edildiği ilk anayasadır. Türk tarihinin en kısa süreli anayasasıdır.TBMM Başkanı aynı zamanda Devlet Başkanı’dır.İlk ve tek yumuşak (kolay değiştirilebilir) anayasadır.Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir.Hükümet, seçtiği vekiller tarafından yönetilir.Seçimler iki yılda bir yapılır.Hangi ilin başkent olacağına karar verilmemiştir.

1924 ANAYASASI:

Cumhuriyet döneminin ilk anayasasıdır.36 yıl yürürlükte kaldığı için en uzun süreli anayasamızdır.1937 yılında Atatürk ilkeleri bu anayasaya girmiştir.En uzun süreli anayasadır.  En çok değişiklik yapılan anayasadır. Kişi hak ve özgürlükler tanınır.  Sosyal haklara yer verilmez  Devletin yönetim şekli cumhuriyettir. Devletin dini İslam, başkenti Ankara ve dili Türkçe’dir.  Devletin başkenti, rejimi ve bayrağı değiştirilemez.  Yasama ve Yürütme yetkileri meclise aittir.  Yargı, bağımsız mahkemelerce yürütülür.  Seçimler dört yılda bir yapılır.Not: Devletin dini İslam’dır maddesi 1928 yılında anayasadan çıkarıldı. 

1961 ANAYASASI:
Temel insan hak ve özgürlüklerine en fazla yer veren anayasamızdır. Bu nedenle en özgürlükçü anayasamızdır.Yasama, yürütme ve yargı organları (güçleri) birbirinden tamamen ayrılmıştır. Böylece “Güçler Ayrılığı” kesinleşmiştir.Devletin “sosyal devlet” özelliği öne çıkartılmıştır.

1982 ANAYASASI
:
Bugün kullandığımız anayasamızdır.1961 Anayasası’nın getirmiş olduğu özgürlüklerde kısıtlamaya gitmiştir.İnsanların demokrasi bilinci geliştikçe, toplumsal ihtiyaçlara göre günümüze kadar birçok değişiklikler yapılmıştır. 1982’de kısıtlanan hak ve özgürlüklerin kapsamı giderek genişletilmiştir. 

Önceki MakaleFotoğrafçının amacı nedir
Sonraki MakaleAvrupa Birliği’nin Kurulmasına ilişkin temel adımlar

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz