Antalya Coğrafi Yapısı Hakkında Bilgi

0
201

antalyaAntalya’nın coğrafi yapısı, antalya coğrafi özellikleri ile ilgili bilgiler, kısaca antalya tabii durumu,

Antalya dağlık alanların geniş yer tuttuğu buna ilk ovaların mahdut yerlerde toplandığı bir ildir, buradaki dağlar Batı toroslar adı verilen dağlara aittir. Batı toros dağları karalar içine derin bir şekilde sokulmuş olan Antalya Körfezinin iki kıyısını takip eder.

Kuzeyde bikirlerine yaklaşan bu dağlar, güneye doğru birbirinden uzaklaşır ve yelpaze gibi açılırlar. Antalya Körfezinin batısında yer alan dağlık kesim Teke bölümüdür. Bu bolümün doğusunda kuzey « güney istikametinde uzanan ve Antalya Körfezinin batı kıyısı üzerinde birdenbire duvar gibi yükselen dağlar, Tahtalı Dağları adını alır.

En yüksek noktası, 2 375 m. ye varan bu dağlar güneyde kırlangıç burnunda son bulur. Bu dağların batısında bunlara pararlel olarak Bey Dağlan uzanır kî en yüksek noktası Akdağ zirvesinde 3 086 m. yi bulur. Tahtalı Dağları ile Bey Dağlarını Akta Çayı vadisi birbirinden ayırır. Bey Dağlarının batısında yükseltisi 1 000 metrenin üstünde olan Elmalı Ovası uzanır. Bu ovanın batısında Elmalı Dağları vardır. Elmalı Dağlarının Akdağ İsmini taşıyan zirvesi

3 000 m. yi aşar. Antalya körfezinin doğu kıyışım takibeden dağlar, kuzeybatı güney-doğu istikametinde uzanırlar. Bunların yük-sektikleri Şeytan Dağı üzerinde 2 403 metreyi, daha yüksek olan Geyik Dağı üzerinde 2 890 metreyi bulur. Bu iki dağ da Kon-ya – Antalya ili sınırı üzerinde yükselir.

Antalya Körfezinin tam kuzeyinde deniz kıyısından başlayıp dağların eteklerine kadar uzanan, kabaca üçgen şekilli, Antalya Ovası bulunur. Bu ova, Akdeniz kıyısından içeriye doğru basamak şeklinde yükselen düzlüklerden ibarettir. Bu düzlüklerin birinci kademesi deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliktedir.

İkinci kademe, birinciden dik yarlarla ayrılmıştır. Bunun yüksekliği 190 – 220 metredir. Ondan bariz bir diklik ile ayrılan üçüncü kademe ise, 260 ile 300 m. yükseklik arasında yayılır.

Önceki MakaleYılan, Sel, Yel Efsanesi Adana
Sonraki MakaleAntalya’nın İklim Özellikleri

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz