Yılan, Sel, Yel Efsanesi Adana

0
279

Adana bölgesinde söylenegelen şöyle bir tekerleme vardır, Misis yılanla ceyhan yelle, Adana gidecek ! bu tekerlemenin manası şudur ;

Ceyhan nehri sık sık taşar, üzeirndeki kasabaları, bu arada Adana şehrini su altında bırakırmış, ceyhan kasabasının yerinde eskiden bulunan köy ise, etrafı açık olduğu için, rüzgardan çok zarar görür, kuvvetli bir yel esince evleri yıkılırmış.

. Misis’e gelince, Misis yakınındaki bir tepede bir «Yılan Kalesi» varmış. Bu kaledeki yılanlar, süt­le bestenirmıs. Günün birinde, sütsüz kalan yılanlar, süt aramak için Misis’e inecek, bütün halkı sokup öldürecekmiş.

Tekerlemeyi   açıkhyan   başka bir efsaneye göre, çevrede yaşayan beylerden biri, çaresiz bir derde tutulmuş. Hiçbir şey, hiç­bir doktor, Beyin derdine derman olamamış.
Doktorlardan biri, bu derdin devasının ancak Yılanlar Padişahı Şahmerdan’ın gözleri ol­duğunu söylemiş. Fakat Şahmerdan’ı kimse bulamamış.

Şahmer­dan, bir zamanlar, bir adamı, yı­lanların sokmasından kurtarmış. Hayatını kurtardığı bu adam, Şah­merdan’ın   nerede   bulunduğunu Beye söylemiş. Yılanlar Padişahı Şahmerdan, meğer Misis’teki bir hamamda saklanırmış.Beyin adamları hamamı basmışlar. Şah­merdan’» yakalayıp gözlerini oy­muşlar.

Bu gözleri yiyen Bey, iyi olmuş. Yılanlar, işte padişahları Şahmerdan’ın Öcünü almak için, bir gün mutlaka Mİsis’i basacak, bütün halkını sokup öldüreceklermiş. Mlsis’İn yılanla gideceği ef­sanesi işte böyledir.

Önceki MakaleAdana Lokman Hekim Efsanesi Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleAntalya Coğrafi Yapısı Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz