Antalya’nın Tarihi Hakkında Bilgi

0
136

tarihAntalya Bergama yunan kralından Romalılar’a geçti fakat korsanlar tüm sahillere hakimdi. Ancak M.Ö 79 yılında Roma otoritesini tamamen kurabildi. M.S. 395’te Roma imparatorluğu ikiye ayrılınca, Antalya ve bölgesi de, bü­tün Anadolu gibi, Doğu, yani Bizans İmpa­ratorluğunun payına düştü. 860 yılında Ha­life Mütevekkildin Türk Amirali Karin oğlu Fazl tarafından Müslüman donanması ile alınan Antalya, fazla muhafaza edilemedi, yeniden Bizans hâkimiyetine geçti.

1071 Ma­lazgirt zaferinden bir müddet sonra bu böl­ge de Anadolu Fâtihi Kutalmışoğlu Süleyman-Şahın başkomutanlığındaki Türk ordu­ları tarafından fethedildi. Fakat Bizans 1103 te şehri Türklerden geri aldı. Bir ara gene Türklerin eline, 1120 de tekrar Bi­zans’a geçti. 1181 de Türkiye hükümdarı II. Kılıç Arslan, Antalya şehrini kuşattı, fakat alamadı.

Nihayet Anadolu’nun Akdeniz-üze­rindeki bu çok önemli limanını Sultan Gıyasettin Keyhusrev, Kıbrıs Kiralının Bi-zansa imdat yollamasına rağmen, 1207 de kesin şekilde fethetti.

Sultan İzzettin Keykâvus, bir ara Kıbrıs Kiralının baskınla ele geçirdiği şehri, Frenk-ler’den temizledi. Gerek Sultan Keykâvus, gerek kardeşi Büyük Alâettin Keykubad, li­manı büyüttüler ve şehri imar ettiler. Türkiyenin Akdenizdeki donanmasının en bü­yük üssü haline gelen Antalya, bir amiralin idaresine verildi.

Sultan Alâettin Keykubad, Alâiye’yi (Alanya) fethedince, Antalya, bu önemli  Umanın  yanında  ikinci  dereceye düşmedi, aynı parlaklığını devam ettirdi. Sultan Keykubad ve halefleri, Alâiye’de ol­duğu kadar, Antalya’daki saraylarında da kı­şı geçirmekten hoşlanırlardı. Bu suretle bu iki şehir, çok önem kazandı.

Önceki MakaleAkdeniz Bölgesinde Demiryolu Olmayan Tek İlimiz Antalya
Sonraki Makaleİnternette Kayıtlı Şifreleri Görme

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz