Aristoteles Hakkında Kısa Bilgi

0
365
Aristoteles'in mantığı

Merhaba, bu yazımızda sizlere Aristoteles Hakkında Kısa Bilgi vereceğiz.Aristokratik eşitsizlikçi düşünüşü bir genel felsefe biçiminde sistem leşti ren bir başka Yunan düşünürü Aristoteles’tir. Ancak onun Üşünüşünde aristokraük önyargılar yanı sıra orta sınıf değerlerinin de bulunduğunu görürüz. Birçok bakımdan hocası Platon’un düşüncelerini izle-misse de, bazı noktalarda ondan aynimiştır. Düşünüşünde, Platonttan farklı olarak, ideolojik öğelerden çok bilimsel Öğelerin ağır baslığı söylenebilir. Platon’un değinmediği bazı konulara ö değinmiş, Platon’un değinip geçtiği bazı konular üzerinde ise adamakıllı durmuştur. Düşüncelerini incelerken bunların neler olduğunu göreceğiz. Şimdi düşüncelerini etkleyen kaynaklardan biri olarak yaşamını kısaca özeücyivcrelim.

Aristoteles’in Yasamı: Aristoteles (Î.Ö. 384 – 322) Selanik yakınlarında bir Yunan kolonisi olan Stagcria’da doğdu. Babası Nikomakhos, doktorluk sanatım babadan oğula aktaran bir aileden olup, Makedonya kralının doktoru idi. Oğluna da doktorluk üzerine birçok şey öğretmiş olmalı.
Aristoteles 18 yaşında Atina’ya gelir. Bir Atina vatandaşının oğlu olarak doğmadığı için Atina vatandaşlığı haklarından, siyasal haklardan yoksundur. Atina’da bir metoikos statüsündedir.
Î.Ö. 367 yılında Atina’ya gelip Akademia’ya giren Aristoteles, hocası Platon’un Î.Ö. 347’de ölümüne dek yinni yıl Akadcmia’da kalmıştır.

Bu süre içinde bir yandan Platon’un Öğrenciliğini yapmış, bir yandan Akademia’da dersler vermiştir. Sürekli olarak yirmi yıl Platon’un derslerini izleyişi, düşünüşüne, silinmez bir biçimde Platon’un etkisinin damgasını vurmuştur. Doktor ailesinden aldığı pozitif bilim anlayışı ve gözlemden çıkarılan bilgiye değer verişi üzerine, Pîaton’dan akla güven ve akıldan çıkarılan bilgiye önem verişi binmiştir. Bu iki etki birlikte Aristoteles’in düşüncesini belirlemiştir.

Platon’un ölümünden sonra, umduğu Akademia başkanlığına getiril-meyişine kınlarak geziye çıkan Aristoteles, Batı Anadolu’daki Asos’a gidip bu kentin tiranı ve Akademia’dan arkadaşı olan Hennias’m yeğeniyle evlenir. İ.Ö. 343’te ise, Makedonya kralı II. Philippos (Filip) onu, daha sonra Büyük İskender olacak olan oğlu 13 yaşındaki İskender’i (Aleksan-dros’u) yetiştirmekle görevlendirir. İ.Ö. 340’a kadar üç yıl eğitir İskender’i. Hoca ile öğrencinin ilişkisi daha sonra mektuplaşmalarla sürmüştür.

Î.Ö. 335’te Atina’ya dönen Aristoteles, Lykeios Apollonu’na adanmış olan yerdeki yapıları (Atina vatandaşı olmadığı için satın alamadığından kiralayarak Akademia’ya rakip olan felsefe okulunu açar. Okuluna, kuruluş yerinden esinlenilerel Lykeoion denir ki dilimizdeki lise sözcüğü buradan gelir.

Aristoteles İ.Ö 335 ten büyük iskender’in öldüğü İ.Ö 323 e kadar Atina’da kalır. Bu süre içinde Lykion’da araştırmalar yapar, dersler verir notlar yazar.

İskender i.ö 323’te ölünce, Yunanistan’ı egemenliği altına aldıktan sonrada Makedonya’nın bu ünlü kralı, eski öğrencisi ile iişkilerini sürdürmüş olan Aristoteles’i Makedonya yanlısı olarak görenlerin eline fırsat geçti.

Onu tanrıtanımazlıkla suçlayıp, harcamak isteyerek mahkemeye verdiler. Sokrates’in durumuna düşmek istemeyen Aristoteles, Evboia Adası’ndaki Khalkis kentine kaçtı. Bir yıl sonra da İ.Ö. 322’de burada 62 yaşında iken mide hastalığından öldü.
Ancak okulu Lykeion Aristoteles öldükten sonra, Akademia gibi justinianos’un İ.S 529 ‘da kapatışına dek varlığını sürdürmüştür.

Önceki MakaleMNG Kargo Cumartesi Açık Mı
Sonraki MakaleKan Dolaşımı Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz