Asal Gazlar Nelerdir Hakkında Bilgi Özellikleri

0
232

ASAL GAZLAR, periyodik çizelgenin, “sıfır” grubunu oluşturan elementler. Tü­mü ametal olan helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr) ksenon (Xe) ve radon (Rn) elementlerinden oluşan gru­ba asal gazlar, soy gazlar ya da inert gaz­lar adı verilir. Bunlar periyodik çizelge­de, periyotların son elementleri olduk­larından en dış elektron bölgeleri bütü­nüyle doludur. Bu nedenle iyonlaşma gerilimleri yüksektir ve kimyasal bakım­dan inerttirler. Kaynama noktaları dü­şük, molekül oluşturmayan tek atomlu gazlardır. Kaynama noktaları atom ağır­lığının artmasıyla birlikte artar. Helyu­mun kaynama noktası, bilinen maddeler içinde en düşük olanıdır. Helyum dışın­dakiler kaynama noktalanın 2-7°C altın­daki sıcaklıklarda katılaşırlar. Asal gaz­lar küçük oranlarda atmosferde bulu­nurlar. Helyum gazı doğal gazlarda %7 dolayına kadar yükselen oranlarda bulu­nur. Bunun kayalardaki radyoaktif ele­mentlerin bozunmasından kaynaklandığı sanılır. Belirli radyoaktif mineraller ısı-tıldıklannda helyum verirler. Radonun bütün izotoplan radyoaktiftir. Radonun yanlanma süresi en uzun olan izotopu Rn-222’dir. Radyumun bozunması sonu­cu oluşan bu izotopun yarılanma süresi 3,825 gündür. Radonun izotoplan kay­naklandıkları radyoaktif bozunma dizisi­ne göre aktinon, toron gibi adlar alırlar. Neon, argon, kripton ve ksenon sıvı ha­vanın aynmsal damıtılmasıyla elde edi­lirler. Argon kaynakçılıkta inert atmos-fçr sağlamak için (argon kaynağı) ve Geiger sayaçlarının doldurulmasında kullanılır. Neon ışıklı reklamlarda kulla­nılan elektriksel boşalım tüplerinin dol­durulmasında; radon bir alfa ışını kayna­ğı olarak kanser tedavisinde kullanılır. Asal gazların sudaki çözünürlükleri ol­dukça fazladır (bir litre suda 20°C’de 8-40 ml) ve bu çözünürlük atom ağırlığı­nın artmasıyla birlikte artar. Helyum ve neon dışındakiler suyla çeşitli bileşim­lerde hidratlar oluştururlar. Asal gazla­rın en önemli özelliklerinden biri, uygun anorganik ya da organik maddelerin kristal kafesleri arasındaki oyuklara gi­rerek oluşturdukları kafes ya da klatrat bileşikleridir. Bu bileşikler örneğin, ki-nol çözeltisinin 10-40 atmosfer asal gaz basıncı altında kristallendirilmesiyle el­de edilir. Asal gazlar en dış elektron böl­gelerinin bütünüyle dolu olması nede­niyle kimyasal etkilere tepki göstermez­ler. 1962’ye kadar bunların hiçbir kim­yasal bileşiği elde edilemedi ve kimya­sal bileşik oluşturmadıkları sonucuna varıldı. 1962’de Neil Bartlett ksenonun bileşiklirini elde etmeyi başardı, bunu izleyen yıllarda kripton ve ksenonun çok sayıda kimyasal bileşiği hazırlandı. Bu­nunla birlikte günümüze kadar helyum, neon ve argonun bileşikleri elde edile­medi.

Önceki MakaleTurkcell Kamu Tarifesi Hakkında Bilgi Eko Paket Detayları..
Sonraki MakaleSözleşmeli Erbaş ve Er Olma Şartları Nelerdir Tsk Yeni Tasası

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz