Avrupa Birliği Antik Çağ ve Roma Dönemi

0
77

Antik Çağ ve Roma Dönemi

Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında bu düşünsel arka planın izleri görülür. Avrupa (Europa) kelimesi kaynağını Yunan mitolojisinden almaktadır.

“Europa “ günümüz  Lübnan ve Suriye toprakları civarında hüküm süren Fenikeli prensesin adıdır.

Prenses boğa kılığına giren Zeus tarafından kaçırılarak, Lübnan’dan Girit’e getirilmiş ve daha sonra Girit krallarıyla evlenmiştir.

Avrupa bir simge olarak 6. Yy.dan itibaren paraların üzerinde ve süsleme simgesi olarak kullanılmıştır.

Homeros destanlarında Miken Kralı Agememnon’un önderlik ettiği bir bütünleşme girişiminden söz edilmektedir.

Makedonya Kralı Büyük İskender de Helen Birliği kurarak, bütünleşme anlamında önemli bir adım atmıştır.

Antik dönemde Aristo devletlerin (sitelerin) birleştirilmesinden söz etmektedir.Aristo’nun siyasi bütünleşme yanında ekonomik bütünleşme yönündeki önerileri Platon tarafından daha da ileri götürülmüştür.

Antik Yunan’dan sonra Roma döneminde de benzer görüşlere rastlanmaktadır. MÖ 7. Yy’da kurulup, MS 395’te ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu bütünleşmenin düşünsel temellerinde belirtilmesi gereken bir imparatorluktu.

Roma İmparatorluğu tek bir dil (Latince) ve hukuk düzeni, yönetim sistemi ve ortak dini kabul etmiştir. Roma İmp. Tarafından oluşturulan normlar (kurallar) imparatorluk içinde olan ve olmayanlara göre düzenlenmiştir.Jus Gentium adı altında oluşturulan kavimler hukuku da bu ayırıma göre oluşturulmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here