Badem Ağacı

0
76

Gülgillerden anayurdu Akdeniz Bölgesi olan bir meyve ağacı. Beyaz ya da pem­be renkli çiçekleri ilkbaharda, ağaç yap­raklanmadan önce açar. Yaprağın etlen-mesiyle oluşmuş eriksi türde, yeşil ve üzeri tüylü meyvesi yenebilir; olgunlaş­tığında yalnız tohumu yenir. Meyve ka­buğunun iç bölümü sertleşip odunlaşa-rak tohumla birlikte çekirdeği oluşturur. Tohumları acı ve tatlı olan iki çeşidi var­dır: Tatlı badem ve acı badem.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here