Bağışıklık Hakkında Bilgi, Maddeler Halinde

0
130

• Canlıların dışardan gelen her türlü yabancı maddeye karşı gösterdikleri dirence bağışıklık denir Bağışıklık bilimine immünoloji adı verilir.
• Vücudumuzu mikroplara karşı koruyan hücreler akyuvarlardır.
• Akyuvarlarımız, sitoplazmalarında taneciklerin olup olmamasına göre ikiye ayrılırlar.
• Granüllü akyuvarlar kırmızı kemik iliğinden üre-tilirler. Amipsi hareketlerle kan içerisinde hareket edebilirler.
• Hatta kan damarlarından dışarıya çıkarak doku aralarında bulunan mikropları da yok ederler.
• Mikroplarla savaşmaları fagositozla gerçekleşir
• Granülsüz akyuvarlar: lenf düğümlen, tımüs bezi ve dalak tarafından oluşturulur
• Lenfositler koruyucu maddeler olan antikor ve antitoksinleri meydana getirirler.
• Monosıtler ise amipsi hareketlerle kan içerisinde ve dokular arasında dolaşarak mikroplan ve yabancı maddelen yerler.
• Monositler oldukça hızlı hareket eden ve çok sayıda bakteri yutabılen makrofajlara dönüşürler.
• Normal bir insanın 1 mm3 kanında 7000 olan akyuvar sayısı hasta bir insanın kanında 20.000*6 kadar yükselebilir.

•Bağışıklığın esası vücudun mikroplara karşı güçlü olmasına, mikrop zehirlerine karşı koruyucu maddeler üretilmesine dayanır.
•Ancak mikrop öldürücü maddeler bağışıklık kazandırmaz.

Toksin: Bakterilerin çıkardığı mikrop zehirleridir
Antitoksin: Akyuvarların toksinlere karşı ürettik-eh koruyucu maddelerdir.
Antijen: Vücuda giren ve antikor oluşumuna sebep olan her türlü yabancı maddeye denir.
Antikor: Lenfositler antijenlerle iki çeşit mücade-le ederler. Birincisi onları fagositozla (hücre yemesi) yok ederler. İkinci yol ise, yabancı maddeye karşı “an-tikor” denilen koruyucu maddeler üretirler.

  • • Lenfositler her yabancı maddeye karşı (anti-jen), protein yapısında özel bir antikor üretirler.
  • • Antikorlar antijenle birleşerek onu etkisiz hale getirırler.
  • Bir mikrop enfeksiyonundan sonra kanda herharroi bir antikorun jbeiirebilmesi için yaklaşık bir hafta kadar bir durgunluk evresinin geçmesi gerekir.
  • Bu evreden sonra antikor miktarı yavaş yavaş artış göstererek düşük seviyeli bir tepe noktasına ulaşır. Sonra düşer, buna birinci tepki veya ilk tepki denir. İkinci bir mikrobun % bulaşmasından günler* haftalar hatta aylar sonra kısa bir durgunluk evresinin ardından hızlı bir antikor yapımı başlar.
  • Buna da ikinci tepki denir.
  • Bu kez antikor seviyesi daha yüksek bir nokta­ya ulaşır ve daha yavaş bir düşüş gösterir.
  • Bağışıklığın derecesi; canlının yaşına, genoti-pine, beslenmesine ve metabolizma hızına göre değişir.
Önceki MakaleBakterilerin Hayvanlara Benzer Yönleri Nelerdir, Maddeler Halinde Kısaca Bilgi
Sonraki MakaleDoğal Bağışıklık Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz