Basra Körfezi Hakkında Bilgi

0
101

Basra Körfezi Hakkında BilgiGüneybatı Asya’da, Umman Körfezi‘nin kuzeybatısında, Şatül-Arap’ın güneyinde körfez. Yüzölçümü 230.000 km2. Güneyinde ve batısında Arap Yarımadası, kuzeybatısında Aşağı Mezopotamya, kuzeyinde ve doğusunda İran ile çevrilidir. Hürmüz Boğazı ile Umman Körfezine bağlanır. Kıyıları batıda düz, doğuda dağlıktır. Dicle ve Fırat ırmaklarının birleşmesiyle oluşan Şat-ül-Arap, Basra Körfe-zi’ne dökülür. Bahreyn Takımadaları (batıda), Abadan ve Bubiyan (kuzeyde), Kişm (doğuda) körfez,üzerindeki başlıca adalardır. Kuveyt,Bender Abbas, Buşehr ve Linge limanlan körfezin önemli ticaret merkezleridir.
17. yüzyılda, körfez egemenliğini ele geçirebilmek için İngilizlerle Portekizliler arasında çıkan çatışmada, Kişm’deki bir Portekiz kalesini ele geçiren İngilizler daha sonra, İranlılarla birleşerek Hürmüz Boğazı’ndaki Portekiz güçlerini ortadan kaldırdı. 20. yüzyılda Basra Körfezi’nin önemi daha da arttı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşan İngilizler, Irak’a körfez yoluyla girdi. İkinci Dünya Savaşı’nda SSCB’ye yapılan müttefik yardımları buradan gerçekleştirildi. Savaş sonrasında, petrol üretiminde dünyanın önemli alanlarından biri oldu. Önce Arap-İsrail Savaşı ve İran-Irak Savaşı (1979-1989), boğaz trafiğinin büyük ölçüde aksamasına yol açtı.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here