Bilim her zaman olumlu sonuçlar mı ortaya çıkarır?

0
110

Bilim her zaman olumlu sonuçlar mı ortaya çıkarır? Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin olası sonuçları neler olabilir?

Bilim toplumun yaşayış biçimiyle doğrudan ilgilidir, bilim toplumu etkilediği kadar toplumdan da aynı oranda etkilenir ve bilimsel araştırmalar da bu doğrultuda yapılır.

Toplumun dini inançları, toplumsal norm ve değerleri de bilimi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. BU yüzden bilim her zaman olumlu sonuçlar ortaya çıkarır diye kesin bir hüküm vermek yanlıştır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin olası sonuçlarına bakacak olursak, yine bu gelişmelerin sonuçları toplumu direkt olarak değiştirecek türdendir, bilimin gelişmesi ile tıp ilerleyebilir ve 100 yıl önce çare bulunamayan hastalıklara çare bulunarak insanların bu hastalık yüzünden ölmelerinin önüne geçilebilir.
Teknoloji tarafından bakacak olursak, 20 yıl öncesine kadar gittiğimizde dokunmatik telefonlar ve internet bu kadar yaygın değildi ve insanlar daha fazla iletişim kurar daha fazla sosyalleşme olurdu. Günümüzde arkadaş buluşmalarında bile herkes bireysel olarak cep telefonuyla ilgilenmekte olduğunu gözlemliyoruz, bu da teknolojinin ortaya çıkardığı bir sonuçtur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here