Cumhuriyetin İlanı ve Önemi Özeti Hakkında Bilgi

0
199

Cumhuriyetin İlanı;

Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM nin açılmasıyla Milli Egemenlik anlayışına dayalı bir devlet sistemi benimsenmişti. Ancak herhangi bir bölünmeye fırsat vermemek için saltanat makamına dokunulmamıştı. Bu nedenle resmi devlet Osmanlı devleti idi ve başında da padişah vardı.

Saltanatın kaldırılması ile bu engel aşıldı. Fakat yeni sorunlar gündeme geldi:
a) Rejimin belirsizliği sorunu
b) Devlet başkanlığı sorunu
c) Hükümet bunalımı sorunu

Sonunda gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi ve cumhuriyet ilan edildi. (29 Ekim 1923) Oy birliği ile 20.30’da Mustafa Kemal aynı gün Cumhurbaşkanı seçildi.

Başbakanlığa İsmet Bey, Meclis Başkanlığa ise Fethi Okyar Bey getirildi.

Cumhuriyetin İlanı ile;
a) Devlet başkanlığı ve Rejim bunalımı aşıldı. (Halifelik sorunu hariç)
b) Meclis Hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi.
c) İnkılap için ortam doğdu.
d) Saltanatın kaldırılmasıyla hız kazanan ulusal egemenlik sürecinin ismi de kondu.

NOT: Cumhuriyetin ilanıyla kısmen kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here