Dinavı Hümayün Nedir ? Üyeleri

0
64

Divanı hümayün nedir ?

Osmanlı Devleti’nde padişahın hükümeti anlamında kullanılır, Birun’da padişahın kapısı önünde divanhane denen yerde toplanırdı.

Kubbealtı denen bu salon üç kubbeli üç bölümden oluşurdu. Divanıhümayün’a Fatih zamanına kadar padişah başkanlık ederdi. Bu tarihten itibaren veziriazamlar başkanlık ettiler. XVIII. yüzyıldan itibaren Divan-ı Hümayün’un toplandığı sadrazam konaklarına Bab-ı Ali dendi.

divanı hümayün nedir
divanı hümayün nedir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here