Doğru bilgi edinmede aklın rolü

0
79

Doğru bilgi edinmede aklın rolünü örneklerle açıklayalım. İnsanı diğer varlıklardan üstün kılan Aklının olmasıdır, insan aklı sayesinde doğru ve yanlışı ayırt edebilir neyin yapılması gerektiği ve hangi davranış karşısında nasıl davranılması gerektiği konusunda doğru bilgiye ulaşabilir.

Aklımız sayesinde düşünerek, elimizdeki verileri iyi şekilde analiz ederek doğru bilgiye ulaşabiliriz. Doğru bilgiye ulaşmada Kuran-ı Kerim’in ışığında ve aklımızı da kullanarak doğru bilgilere varabiliriz.

Düşünerek aklımızı kullanarak birşeyler üretmek, yeni şeyler keşfetmek ve hem kendimiz hemde diğer insanlar için faydalı şeyler üretmemiz gerekmektedir, aklımızı kullanarak iyiyi ve doğruyu, güzeli elde etme bunları güzel şekilde sentezleyerek doğru bilgiyi edinmek gerekir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here