İlk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin coğrafi özellikleri nelerdir

0
270

İlk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin coğrafi özellikleri nelerdir

İnsanlar eskiden göçebe bir hayat yaşamaktaydılar taa ki tarımla uğraşıncaya kadar, tarımla uğraşmaları onları yerleşmeler kurmaya zorlamıştır bu yüzden insanlar tarıma elverişli araziler ve sulak alanların bol olduğu yerleri her zaman tercih etmişlerdir.

Günümüzde bile insanların yoğun olarak nüfuslandığı yerlere baktığımızda daha çok ekonominin geliştiği, iklim şartlarının elerişli olduğu alanlardadır. Kıyı bölgeler iç bölgelere göre daha fazla nüfus yoğunluğuna sahiptir, bunun altında yatan etken iklimin elerişli olmasındandır.

İlk yerleşme örneklerine; Sarıırmak, Gökırmak, Ganj, İndus, Nil, Fırat ve Dicle gibi nehirlerin kenarlarında rastlanmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here