Emekli Maaşına Haciz, İcra Konurmu ?

40
577
emekli maaşına haciz, icra konur mu
emekli maaşına haciz, icra konur mu

Emekli maaşına icra konulması hakkında yeni çıkan bir yasadan bahsetmek istiyorum sizlere, konuya fazla hakim değilim ancak yeni yapılan düzenleme ile birlikte, bankaya borcu olanların emekli maaşlarına haciz,yada icra konulması ortadan kalktığına dair bilgi edindin ancak bu bilgi netlik değerli taşımamakla beraber yeni yasadan haberdar değilim.

Emekli maaşına haciz konurmu ? İcra konulurmu ? Bloke edilirmi ? Edilirse nekadarı edilir ? bu konuda Ali Tezel’in yazılarına bir göz atalım.
Nafaka borçları ile SGK alacakları hariç hiç kimse veya kurum emeklinin aylığına haciz koyamaz, bloke ettiremez. Ancak, Maliye yasadışı bir şekilde emeklilerin aylıklarına bloke koyup, e-haciz yapmaya başlamış…

Peki yasalar bu konuda ne diyor ? Emeklinin aylığına haciz konulurmu ? Bloke edilir mi ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93 üncü maddesine göre; “Madde 93 – Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.

Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir” hükmü mevcuttur. Bu,hükme göre, sadece nafaka alacakları ve SGK’nın alacakları hariç olmak üzere emekli aylığından kesinti yapmak yasaktır.

Ayrıca, emeklinin açıkça “emekli (dul-yetim) aylığımdan icra kesintisi yapılsın” izni olmadan hiçbir icra müdürü veya kimse emekli aylığına haciz koyduramaz.

Önceki Makale2013 Dgs Elektrik Elektronik Mühendisliği Kontenjan ve Taban Puanları
Sonraki MakaleBoğaziçi Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2013-2014

40 Yorum Yapıldı

 1. emekli sandığından 2 yıldır memur emeklisiyim,20009 yılından bir borcun var diye tebliğ geldi ve 7 günde ödemezsem eve hacze gelineceğini söylediler,mümkünmü eve haciz,teşekkürler..

   • bakınız hacze gelirken kesinlikle icra müdürlüğü hacze evine iş yerine geliyoruz demez bu hukuk bürolarının varlık şirketlerinin işgüzarlığıdır ama kesinlikle hacze gelebilirler evinde çift eşya varsa tekini alırlar tek eşyan varsa kesinlikle ev eşyasına haciz koyamazlar bundan dolayı korkulacak endişe edilecek bir durum yok ha bir hakkın daha var ev eşya hacizlerinde görevli sadece icra yetkilisidir alacaklı avukatı yardımcısı katipleri haciz mahalinde görevli değildir isterseniz onlarıda haciz mahaline almayabilirsiniz icra yetkilisi gelir giter tutanağı tutar hacze kabil eşyan varsa yazar yoksa giter isterseniz haciz tutanağına imza vememe yetkinizde var haciz tutanağına imza atmayınız kesinlikle borçunuzu ödeme imkanınız yoksa taahhüte bulunmayınız cezası 3 ay hapisdir bunun aksini diyen sizi kandırır bu kanun gereği doğru olan sözlerdir geçmiş olsun

 2. Beynimde 5 banka ve Türkcellle olmak üzere kredı be kredı Kartı borçlarım var toplamda 80 85 bın tl çıvarı ısten Çıkarıldım odeyemıyorum napıcam sımdı kafam çok Karışık konu ıle ılgılı yardımcı olurmısunuz napmam Lazım bu süreç ıcınde

 3. Emekli adama 40 000 tl borç nasıl. Verdin şimdi ben bu parayı nasıl alacam. Diyorsun nilay hanım borcu verirken düşünecektin bağkur emeklisi kişi nasıl ödesin. Biz bankalar için konuşuyoruz devletin vatandaşını tefeci bankalardan koruması gerekli. Bankalar her yıl kar açıklıyor. Zarar. Açıklayan banka varmı.

 4. slm,şimdiden tşkler vereceğiniz bilgilendirme için,ben emekli bir bayanım,kredi ve kredi kartı borçlarım var ödeyemiyorum,icre dairelerine mal beyanında bulundum,ödeyemiyorum ne evim ne arabam ne arsam maaşımdan başka bir gelirim yok,evde yokken avukat gelmiş yan komşuma bir kagıt bırakmış, aldım okudum ve 7 gün içinde büromusa gelmez taahhüt vermezseniz eve hacze geleceği yazıyor, bende bırakılan kagıtta yazılı tlf nosunu aradım, konuştum, gelmezseniz 7 gün sonra gelir ne var ne yok alır gideriz boş yere depo ücreti ödersiniz,mahkemeye verirsiniz bir yıl sürer o da dedi. bende böyle bir şey varmı eğer evimde 2.bir eşya varsa alınabiliyor diye biliyorum dedim.yok alırız bir tane de olsa dedi. böyle bir hakkı varmı yani beni bir yerde tehdit etti gibi, evimde yaşantımı sürdürebileceğim eşyalarımdan başka birşey yok

 5. sayın banka borcu olan emekliler hepinize allah rahmet eylesin Yargıtay emekli maaşlarına banka tarafından el konulmasını hacizi banka lehine karara bağladı .ben dahil ödeyemeyenleri açlığa sefalete mahkum etti.Bence topluca intihar edelim.Her konuda yargıya müdahele edilen bu ortamda ilgililere kapak olsun.

  • uydurma.,,,milletin.,moralinide bozma.,,,her kafadan ses çıkarsa yürümez.,,bu iş.,,.,5510 sayılı kanun ve 93.maddesini iyi okuyun.,kurum ve nafaka dışında haciz yok.,, eğer izni varsa ancak icra olur.,,,ayrıca daha yeni alacaklıların itirazınıda yargıtaydan döndü.,bilesiniz .,,

  • aşağıdaki kararı oku kardeşim

   “YARGITAY: ENGELLİ MAAŞI HACZEDİLEMEZ!!!”
   T.C. YARGITAY

   12.Hukuk Dairesi
   Esas: 2014/8
   Karar: 2014/1979
   Karar Tarihi: 27.01.2014

   ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN PTT POSTA ÇEKİ HESABINA YATIRILAN PARANIN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ – HACZİN SAKATLIK MAAŞINA İLİŞKİN OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE ŞİKAYETİN KABULÜ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

   ÖZET: Mahkemece, şikayetin niteliği gereği duruşma açılmak suretiyle borçlunun PTT posta çeki hesabına yatırılan paranın niteliğinin araştırılması ve haczin sakatlık maaşına ilişkin olduğunun anlaşılması halinde şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken evrak üzerinden ve eksik inceleme ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

   Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

   Karar: Alacaklı tarafından borçlu aleyhinde kredi sözleşmesi alacağına dayalı olarak başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takibe karşı borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; almakta olduğu sakatlık maaşına icra müdürlüğünce haciz konulduğunu ve alacaklı tarafından maaşın yatırıldığı PTT …Şube Müdürlüğü hesabından toplam 1.188,20 TL’nin tahsil edildiğini ileri sürerek sakatlık maaşına konulan haczin kaldırılmasını ve alacaklı tarafından tahsil edilen miktarın iadesini talep ettiği; mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce PTT …Şube Müdürlüğü’ne yazılan müzekkerede, borçlunun posta çeki hesabına “maaş hariç> yazılmak suretiyle borç miktarınca haciz konulmasının talep edildiği, icra müdürlüğünce maaş haczi konusunda bir karar verilmemesine rağmen ilgili kurumca borçlunun maaşı haczedilmiş ise, bu hususta haczi ve ödemeyi yapan kurumun hatasının bulunduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

   5510 Sayılı Yasa’nın 93. maddesinde; hükmü yer almaktadır. 28.2.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanun’un 32. maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 93/1. maddesinde yapılan değişiklik ile; hükmü getirilmiştir. Buna göre muvafakatin geçerli olması için borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup İİK’nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır.

   Her ne kadar İİK’nun 18/3. maddesi uyarınca aksine hüküm bulunmayan hallerde duruşma yapılmasına gerek olup olmadığı icra mahkemesinin takdirine bırakılmış ise de; anılan takdir yetkisi mutlak bir seçimlik hak olmayıp halin icabına göre işin duruşmalı olarak incelenmesi gerektiği durumlarda mahkeme takdir yetkisini duruşma yapmaktan yana kullanmalıdır.

   Somut olayda borçlunun iddiası; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan almakta olduğu sakatlık maaşının PTT …Şube Müdürlüğü’nde bulunan posta çeki hesabına yatırıldığı yönündedir. Her ne kadar alacaklı tarafça yürütülen takibin borçlu aleyhinde kesinleştiği görülmekte ise de; borçlunun almakta olduğu sakatlık maaşına haciz konulması hususunda açık bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

   O halde mahkemece, şikayetin niteliği gereği duruşma açılmak suretiyle borçlunun PTT posta çeki hesabına yatırılan paranın niteliğinin araştırılması ve haczin sakatlık maaşına ilişkin olduğunun anlaşılması halinde şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken evrak üzerinden ve eksik inceleme ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

   Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

   SİNERJİ HUKUK YAZILIMLARI, MEVZUAT VE İÇTİHAT PROGRAMINDAN ALINTIDIR.

 6. Ben bi araç aldım araç sahibi bayan babasının emekli maaşını alıyor aracın km siyle oynamış ailece internetten araç alıp hile hurdayla satıyorlar (bunu sonradan öğrendim) bu durumda ben hakkımı nasıl alacağım devlet emekliyi koru yormuş devlet önce hakliyi korusun sonra emekliyi

 7. Ben 43 yaşındayım malulen emekli oldum çeşitli bankalara kredi ve kredi kartından 85bin tl borcum var ve artık ödeyemez durumdayım emeklilerin maşına kendi rızası olmadan haciz konulamaz diyosunuz ama kredi sözleşmelerinin içeriğini bilmiyoruz bankanın verdiği sözleşmeler içinde buna istinaden bi madde varmı maşıma icra konurmu

 8. Nilay sende emekli olan bir insana 40 bin tllik kredi açmasaydın.Verirken emekli maaşınamı güveniyodun.Senin alacağını ödemek için ekmek yemesinmi.? He yatı katı evi arabası olur o zaman haklısın ama aksi durumda emekli maaşıyla geçinen bir insanı korumak devletin kararıdır.Ve hakldır

  • çok doğru yazmşsin arkadasim.,,sokaklarda kredi karti dağitiyorlar asgari ücretli arkadasimin 9 tane kr karti var toplamda 40 milyar.,kredisi var yakında ödeyemiyecek limitler doldu.,,ya başbakanimizda 40 kerre söylemişti.,,maaşinim 2 katından fazla vermeyin diye kulak asan yok

 9. emekliyim düğün için ev eşyası ,kredi kartı,tüketici kredisi değişik bankalardan kullandın tek bankaya borcum 0lsun diye fakat gittikce batağa saplandık fakat işin içinden çıkamaz oldum emekliye yapılan zamlar ve hayat pahalılığı yapıkrediden ev kredisi kullandın fakat onuda ödeyemez oldum ipotekli satış vererek ondan kurtuldum fakat diğerl bankalardan maaşıma herhangi bir tutuklama veya maaşıma icra koyarlarmı yardımcı olursanız sevinirim saygılar

 10. şimdi bankalar emekli maaşının haczedilmesi için bir kılıf bulmuşlar SGK,nun yatırtığı emekli maaş hesapını kanunsuz olarak kredili mevduat hesapı yapıyorlar tabi icra daireside hesaplara haciz müzakeresi yazdığında ister istemez maaş hesapı mevduat hesapı olduğundan haciz konuyor tabi icra dairesini gittiyorsun durumu anlatıyorsun onlarda emekli maaş hesapının üzerindeki haczin kaldırılması için sana yazı veriyorlar haciz kalkıyor burda bankaların yaptığı kanunsuzluk emekliye zulümden başka bir şey değildir.Emekli maaşları için büyük bir yarış var… Toplam ücretler yıllık 120 milyar liralık bir pasta ve bankalar bundan pay almaya çalışıyor. İçlerindeki şartların gizlendiği bu promosyonları iyi incelemenizi tavsiye ediyor ve asıl konumuza geliyorum. Hemen söyleyelim. Emekli maaşına, dul yetim aylığına (2 istisna hariç) kendi izni olmadan haciz işlemi uygulanamaz. Bankalar, emeklinin izni olmadan o paradan kesinti, aktarma yapamaz, hesabı mevduat hesabı gibi kullanamaz..! 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesi açıkça, “Emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez” diyor. Kanun sadece SGK nezdinde doğacak alacaklar ve nafaka ödemesinde hacze izin veriyor ve bu da maaşın dörtte birine uygulanabiliyor. Bütün bunlara rağmen emeklinin maaşına haciz işlemi gerçekleştiren icra müdürlüğü suç işlemiş olur. Çünkü yasa, icra müdürlüğüne bu işlemi reddetmesini emrediyor. Böyle bir şey başınıza geldiyse, bu icra müdürlüğünü hemen Cumhuriyet savcılığına şikayet edebilirsiniz. Ayrıca icra tetkik merciine de başvurabilirsiniz.

  PARANIZI KESEMEZ
  Gelelim bankalara… Bankalar haciz işlemi olsun olmasın emeklilerin maaşlarına izinleri olmadan bloke koyuyor ve normal mevduat hesabı işlemi yapıyor. Hatta bankalar, zorla kredili mevduat hesabı açıp faiz alıyor.
  1- Emekli, dul yetim maaşı ile ilgili bankalarda açılan hesaplar mevduat hesabı değildir.
  2- Sizin o bankada başka mevduat hesabınız olabilir ama emekli maaşınızın yatırıldığı hesap üstünde banka oynamalar yapamaz.
  3- Bu hesap emeklinin sadece maaşının yatırıldığı ve çekildiği hesaplardır.
  Eğer banka sizin emekli maaş hesabınızdan izniniz olmadan kesinti, alıntı, haciz, yapıyorsa onları da savcılığa şikayet edebilirsiniz. İŞTE AÇIK AÇIK KANUN NE DİYOR BANKALAR NE YAPIYOR

 11. çok haklısın kardeşim.bankalar peynir ekmek gibi para dagıtırsa bizim saf insanımızda gider alır.sonra çoluk çocuk bütün bi aile perişan.sonra boşanmalar neden arttı devletin en kısa zamanda bu işe bi el atması şart.

 12. arkadaşlar burda kimse ne alacaklıyı nede borçluyu savunuyor doğru ne ise onu paylaşmaya özen gösteriyoruz emekli maaşına haciz 5510 sayılı kanun 88. maddesine göre haciz ve bloke koyulmaz ama burda bankacılar stantlarda kredi kartları dağıtılar insanları teşvik ettiler adam 950 tl maaş alıyor sen o kişiye 15000tl limit tahsis ediyorsun zaten emekli 950 tl geçinemiyorki ister istemez kredi kartına sarılıyor artık ödenmez hale geldiğinde icralık oluyor şimdi burda alacaklı bankanın hiçmi suçu yok suç hep borçlununmu sizde bir düşünün derim

  • başbakanımız 40 defa söyledi maaşın 2 katından fazla kredi vermyin diye.,dinliyen yok admın 1000 tl maaşi var 10 tane kr kartı var.35 milyar kredi.,ödeyemiyor sonra kızıl kıyamet.,az borcu herkes öder.,,

 13. sen onu emekli ikramiyesine haciz koyulabiliyor onunla karıştırmış olmayasın emekli maaşına emekli istemediği süreç içersinde haciz koyamasın yanlız sgk ve nafaka borçları hariç

 14. ya siz emekli maaşına haciz koyulabilir diye yasa çıkmış duymuşsunuz herhalde hayal görüyorsunuz o kanun meclisden geçti yargı kararı var nereye haciz koyuyorsun emekli maaşına kısa zamanda taahhütü ihlaldan üç ay cezada kalkacaktır kalkmalıdır.öyle önüne gelene kredi kartı kredi verirsen olacağı budur insanların ödeme güçüne göre vereceksin zaten emeklinin maaşı geçim endeksinin altında birde maaşına haciz koyarsan vay bak o zaman insanların haline

  • çok doğru söylemşsn dostum.,,ya millettin gözü 3 krşluk emekli maaşinda.,,ya adamin malı mülkü otosu.,altını.,arsasımı var ona baksınlar .,hayret bişiler.,,yok bişisi yoksa ona göre kredi versinler.,başbanımız 40 defa söyledi.,,maaşın 2 katından fazla kr.,vermeyin diye kulak asan yok.,az borcu herkes bişekilde öder

 15. Madem emeklinin maaşına haciz bloke koyulmuyor,Sende emekliye vereceğin borç ve krediyi ona göre verirsin Yani sağlam emekli olmayan bir kefil istersin

 16. emekli maaşlarına haciz konulamayan yasa değişti diye bir haber aldım arkadaşlar, artık bundan sonra emekjli maaşlarına da haciz konulabilecek.

 17. .. Yasa gereği emekli maaşlarına haciz konulamıyor, peki burada borçlu olan kişi nasıl olsa emekli maaşıma haciz gelemez diye düşünüp piyasayı dolandırmaya kalkarsa alacaklıların durumu ne olacak.. Adam ssk emeklisi ve borçlu ama ödeme gibi bir niyeti yok, Yasal uygulama samimi olmayan kişilerin borçtan kaçmalarına ve sebepsiz zenginleşmeye etki ediyor, alacaklının temel hakları için Borçlar Kanununda değişiklik yapılması lazım.

  • ya kardeşim emekli maaşına oda dörtte 1i milyarları 300.,,550 tl ilemi ödüyecek.,samnki adamın milyonlarca lira emekli maaşi var.,,milyarı ödeyecek.,,hayret bişisin.,emekli maaşına bakacaklarına adamın yatımı katlarımı arazilerimi altınları.,otolarımı var .,ONA BAKSINLAR.,,geri zekalılar .,,,adamın 5 krşluk maaşına değil.,,

 18. Peki benimde 40.000 TL alacağım var. Alacaklı olduğum kişinin senedi var. Bağkur emeklisi .. Ödemiyor nasıl alacağım bu parayı… Bu ülkede borcu olan kral alacaklı olanı koruyan kanun varmı ki ??????????

  • bağ kur maasi 700 tl haciz olsa dörtte biri 175 tl bunlami 40 milyar ödenecek.,,5 krşluk maaşa göz dikeceklerine mallerına.otolarına altınlarına baksınların.,onları alsınlar.,,kefilde istiyebilirdn

 19. abi ödeme icra gelsin eve haciz gelemez zaten artık yasala senin yaşamsal eşyalarını koruyor, maaşına da icra gelemez sen blokeyi bozdur elden ödeme yapacağını söyle zorla paranı alamazlar

 20. emekliyim ancak 20 milyar bankaya borcum var ödeyemiyorum, emekli aylığım olduğu gibi başka yere gidiyor banka emekli aylığıma el koyma ihtimali varmıdır ?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz