Doğum Öncesi ve Sonrası Okunacak Dua

0
105

Doğum Öncesi ve Sonrası Okunacak DuaDoğum öncesi ve doğumdan sonra okunması gereken duayı yazının devamından bulabilirsiniz.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur (varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hâkim ve onları koruyup gözetendir). O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Gök­lerdeki her şey; yerdeki her şey o’nundur. İzni olmaksızın o’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar o’nun ilminden, kendisinin dile­diği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmekte­dir.) Gökleri ve yeri koruyup-gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, bü­yüktür.” (Bakara,2/255)

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

“Allahü la ilahe illa huve’l-hayyu’l-kayyum. La te ‘huzühu sinetün vela nevm. Lehu ma fi’s-semavati vema fi’l-ard. Men ze’l-lezi yeşfe’u ‘ındehu illa bi iznih. Ya’lemü ma beyne eydihimvema halfehüm. Vela yühitune bişeyin min ‘ılmihi illa bima şae. Vesi’a kürsiyyühü’s-semavati ve’l-ard. Vela yeudühü hıfzuhüma ve (hüve’l-‘aliyyü’l-‘azim.”

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here