Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart Dönemi Hakkında Bilgi

0
100

napolyon bonapartFransa İmparatoru Napolyon Bonapart Dönemi Hakkında kısa Bilgi, konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgiler,

Fransa’daki büyük ve köklü değişik­liklerden sonra hızla ün kazanan ve Fransız Orduları Başkomutanı yapılan Napolyon Bonapart, zaferden zafere koşuyordu, italya fethinden sonra Yu­nanlıların da teşvikiyle gözlerini Mısır’a çevirmişti.

Yeni düzenlemeler yü­zünden Osmanlı Devletinin zayıf düştü­ğünden haberdardı. Nizam-ı Cedid or­dusunu eğitmek için İstanbul’a gelen Fransız subaylar, bu yolda kendisine bilgi veriyorlardı. Yani, bir bakıma Osmanlı Devleti lehine çalışırken, bir bakıma da aleyhine casusluk yapıyor­lardı.

Nihayet Napolyon Bonapart 19 Ma­yıs 1798’de donanmasıyla Toulon lima­nından ayrıldı. Nereye gittiği bilinmi­yordu. Hedef dikkatle saklanmıştı. Os­manlıların Mora Valisi Hasan Paşa, Napolyon’un Mora, Kıbrıs ve Girit’e saldıracağı düşüncesiyle Padişaha du­rumu bildirdi. Padişah da her ihtimale karşı buralara asker sevk etti.

Napolyon Bonapart’ ın Mısır seferine çıkan donanmasında 500 civarında sa­vaş ve erzak gemisiyle 50 bin civarın­da—Cevdet Paşa 60 bin der, diğer bazı kaynaklar ise 25 binden 36 bine kadar çıkarlar – asker mevcuttu.

Bonapart önce Malta’ya saldırıp Sa-int-Jean (Sen-Jan) şövalyelerinden Malta’yı aldı. 1 Temmuz 1798 günü İs­kenderiye limanına demirledi. Mura-bıt körfezine asker çıkarıp İskenderi­ye’ye hücuma geçti. Şehri savunmak için yeterli kuvvet olmadığından ko­layca ele geçirdi. Derhal yayınladığı

Önceki Makale3. Selim Sultan Yeni Askeri Düzen İsteği
Sonraki Makale3. Sultan Selim Nasıl Öldü ?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz