Gemiler, tonlarca ağırlıkta yüzerken vidanın batması neden olur?

0
140

Gemiler, tonlarca ağırlıkta oldukları halde yüzer. Oysaki geminin üzerinden bir vida söküp denize atsanız vida batar. Bunun nedenini açıklayınız.

Dikkat etmişsinizdir, gemiler tonlarca ağırlığı taşıyor suyun üzerinde ve demirin yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olmasına rağmen, tonlarca demir yüklü gemi suyun üzerinde yüzerek Dünya’nın bir ucundan diğer ucuna gidebiliyor. Bunun sebebi nedir peki ?

Gemilerin tonlarca ağırlıkta batmamaları, gemiden bir vida söküp denize attığımızda vidanın batmasının tek açıklaması vardır, yüzey ilişkisi. Gemiler suyun yüzeyinde durmasının altında yatan sebep, tasarımlarındaki özel bir püf noktadır.

Gemilerin tasarımı yapılırken, geminin suyun yüzeyine yayılacak şekilde yani yüzeyinin geniş olacak şekilde yapılmıştır, böylece gemi suyun üzerinde dururken yüzeyi geniş şekilde suyun sürekli yukarı doğru itişine mağruz kalır, bu da geminin suyun üzerinde durması anlamına gelir. Vidanın suyun üstünde yüzeyi küçük olduğundan durmaz, vidayı ezerek yüzeyini genişlettiğimizde aynı vida suyun üzerinde yüzecektir.

Yani gemilerin suyun üzerinde yüzmesinin altında yüzey ilişkisi vardır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here