Hüsnü Mübarek Kimdir Hayatı Biyografisi

0
88

MÜBAREK Hüsnü Muhammed, Mı­sırlı asker ve devlet adamı (Nil Deltası/ Menudiye 1928). Askeri Akademi eğiti­minin tamamlayarak (1946) orduya ka­tıldı. Hava Kuvvetleri Akademisi kursla­rının ardından 1959’a kadar uçuş öğ­retmenliği yaptı. Frunze Kurmaylık Aka-demisi’nde öğrenim gördü (1964). 1965′ te Mısır’a döndüğünde hava üssü komu­tanı, 1967’de Hava Kuvvetleri Akademi­si komutanı ve 1969’da hava kuvvetleri personel başkanı oldu. 1972’de savaş ba­kanı yardımcılığına ve Hava Kuvvetleri komutanlığına getirildi. 1967 Altı Gün Savaşı’nda İsrail’in işgal ettiği Sina Yarı-madası’nı geri almak için 6 Ekim 1973’te Mısır’ın başlattığı savaşta, bölgedeki İs­rail üslerine başarılı bir hava saldırısı dü­zenleyerek Mısırlı askerin ilerleyişini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Bir savaş kahramanı olarak elde ettiği saygınlık nedeniyle, ABD ve SSCB’nin zorlamala imzalanan ateşkes konusunu öteki Arap ülkelerine kabul ettirme görevini üstlen­di. 1975’te, Enver Sedat tarafından baş­kan yardımcılığına getirildi. Görevinin ilk yıllarında diplomatik ilişkilere ağırlık verdi. Irak-Suriye anlaşmazlığında ve Batı Sahra sorununda arabuluculuk yaptı (1976). Camp David Antlaşmalarının (1978) gerçekleştirilmesinde etkin rol oynayarak israilli muhalefet liderleriyle görüşmelerde bulundu. 6 Ekim 1981’de düzenlenen bir suikastte ölen Enver Se­dat’ın yerine vekâleten sürdürdüğü dev­let başkanlığına geldiğinde bir açıklama yaparak Ortadoğu’daki barış sürecine ve Sedat’ın ilkelerine bağlılığını bildirdi. Ülkede politik yumuşamayı sağlamak amacıyla içlerinde M. Hasaneyn Hey­kelinde bulunduğu bazı muhalifleri ser­best bıraktı. Ancak dinci çevrelere karşı izlenen sert politikayı sürdürdü. Daha sonra Sedat’a yakınlıklarıyla tanınan ba­zı yöneticileri, üst düzeydeki yolsuzluk­ları gerekçe göstererek görevlerinden uzaklaştırdı. Ekim 1987’de, oyların % 97.3’ünü alarak 2. kez cumhurbaşkanı seçildi. Mısır’ın, Arap Birliği, Petrol İh­raç Eden Arap Ülkeleri Örgütü’ne yeni­den katılmasını sağladı (1989). Afrika Birliği Örgütü başkanlığına getirildi (1989). Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle (Ağus­tos 1990) patlak veren bunalımda ve sa­vaşta (17 Ocak 1991), ABD ve BM poli­tikalarının yanında yer aldı.

Önceki MakaleDefine İşaretleri ve Anlamları / Hazine Bulma Yöntemleri
Sonraki MakaleMüddesir / Kuran-i Kerim / 74. Suresi / Meali / Fazileti / Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz