İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi, Teşkilatı

0
648
İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi, Teşkilatı

İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi, ilk türk devletlerinde devlet teşkilatı.

İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi, Teşkilatı

Devletin başında bulunan hükümdara Han, Hakan, Kağan gibi unvanlar verilmiştir. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde Sultan gibi Padişah gibi İmparator gibi unvanlar kullanılmaz, sadece Han, Hakan ve Kağan gibi unvanlar yer alırdı.

Ülkeyi Doğu-Batı olmak üzere iki bölüme ayırırlar, bu şekilde ülkeyi yönetirlerdi. Bu yönetim şekline ikili yönetim şekli adı verilir.

Ülkenin iki kısma ayrılmasının sebebi, o dönemde topraklar geniş ve bunları yönetmek kolay değildi, ülke yönetimini kolaylaştırmak amacıyla ülkeyi iki kısma ayırıp, doğuda Kağan Batıda ise Kağan’ın kardeşi bulunuyordu.

Güneş Doğu’dan doğduğu için Doğu kutsal kabul edilip, burada Kağan bulunuyordu. Batıda ise Hükümdar’ın kardeşi Yabgu unvanıyla bulunuyordu.

Ayrıca hükümdara devleti yönetme yetkisi Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı ve bu inanışa ise, Kut inancı adı verilirdi.

Hükümdara yani Kağan’a ülkeyi yönetme yetkisi Göktanrı tarafından verilmiş ve Kağan kutsal kabul edilirdi. Bu inanışa göre devleti yönetme yetkisinin kan yolu ile babadan oğula geçerdi ve bu sisteme ise veraset sistemi yani saltanat sistemi adı verilirdi.

Hükümdarın görevleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, halkın ihtiyaçlarını karşılamak.

O dönemde Hükümdar halk için vardı, halkın huzurunu güvenliğini ve ihtiyaçlarını karşılamak kağanın en temel görevleriydi.

Töre : Türk gelenek ve göreneklerinden oluşan sözlü hukuk kurallarıdır, ilk Türk devletlerinde yazısız hukuk kurallarına verilen isim töredir.

İlk Türk devletlerinde Töre gelenek ve göreneklerden oluşurdu. Kağan dahil herkes töreye uymak zorundaydı. Ayrıca devlet işleri kurultay yani Toy adı verilen mecliste görüşülürdü.

Kurultay danışma meclisi özelliği taşımaktadır. Danışma meclisi denilmesindeki temel sebep, Kağan meclisi topladığı ve buradaki görevlilerin fikirlerini alıp son söz yine Kağan’a aittir. Bu yüzden danışma meclisidir.

Kurultay’a ise yani meclisi hükümdar hükümdarın eşi Hatun ve boy beyleri katılırdı, ilk Türk devletlerinde meclise hatunun katılması devlet yönetiminde kadınların da söz hakkı olduğunu göstermektedir.

 

Önceki MakaleAtatürk’ün sosyal alanda yaptığı inkilaplar nelerdir
Sonraki MakaleKurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde bitkiler taban suyundan nasıl yararlanırlar

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz