Kadmiyum Nedir Kullanım Alanları Simgesi

0
205

KADMİYUM, kimyasal element. Peri­yodik çizelgenin II B grubunda yer alır. 1817’de Friedrich Strohmeyer tarafından bulundu. Yumuşak, beyaz, parlak bir metaldir.

Simgesi: Cd.

Atom numarası: 48.

Atom ağırlığı: 1 i 2.41.

Kaynama noktası: 767°C.


FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Bıçakla çizilebilecek kadar yumuşaktır. Spesifik ısısı 0,555 olup +2 değerli bir iyondur. Çok kolay tel ve levha haline getirilebilir ve kaynaklanabilir. Çinkoya göre daha yumuşak ve yoğundur. Elekt­rik arkında, su altmda dağıtılırsa, sulu kolloidal bir çözeltisi elde edilir. Bunun koyu esmer renkteki hidrosolü havasız yerde oldukça sabittir. Buharı tek atomlu olup koyu sarı renktedir. Kuru havada bozunmadan kalabilmekte, nemli ortam­daysa oksitlenmektedir.

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Havada kuvvetlice ısıtılırsa kırmızı bir alevle yanar ve koyu bir kadmiyuma ok­sit dumanıyla kadmiyum peroksit (CdO) oluşur. Yanma ısısı 654.2 kalıri/gr’dır. Halojenler sıcakta kadmiyum ile birleşir­ler, fakat benzer koşullarda kadmiyum hidrojen ve azotla birleşemez.

ELDE EDİLMESİ Yerkabuğunda ortalama olarak 0,2 gr/ ton oranında bulunan kadmiyum, ekono­mik olmayan bir ölçüde grinokit gibi bir­kaç mineralde bulunmakta ve çinko cevherlerinden çinkonunu distilasyonu sırasında yan ürün olarak elde edilmek­tedir. Başka bir elde şekli de, çinkonun elektrolitik olarak rafine edilmesi işle­minde çinko sülfat saflaştırılırken, kad­miyum da öteki artıklarla birlikte çöke-lir.

BİLEŞİKLERİ

Kadmiyum sülfat (CdS04).Metalik kad­miyum ya da kadmiyum oksitin sülfürik asitle reaksiyonu sonucu elde edilir. Su­da oldukça fazla çözünür ve bu sıcaklık­la orantılı olarak artar. Öteki bazı sülfat­larla çifte tuzlar oluşturur. Özgülağırlığı 4,69 g/ml olup lOOOOC’de erir. 7000C’de süblimleşir. Suda kolayca çözünmesine karşın alkollerde çözünemez. Kadmiyum sülfit (CdS).Metalik kadmi­yum uzun süre nemli ortamda duracak olursa yüzeyi sarı renkte ince bir sülfür tabakasıyla örtülür. B sülfürü elde etmek için kadmiyum tuzu çözeltilerinden H S gaz geçirilir. Rengi parlak sarıdırve kris­talin yapıdadır. Boyada, sabunda, tekstil ve kağıtta sarı rengi veren hemen tek maddedir. Özgülağırlığı 4,82 gr/ml, eri­me derecesi 100 atm, basınçta 1750° C’dir.

Bundan başka kadmiyum oksit (CdO) kadmiyum klorür (CdCl 2), kad­miyum bromür (Cd Br 2), Kadmiyum iyodür(CdI 2), gibi önemli tuzları vardır.

KULLANIM ALANLARI Kolay eriyen alaşımlar yapmak için ve çelik üretiminde yüzeyleri pasa karşı ko-ruycu olarak ve metalik parlaklık elde etmek için kullanılır. Sarı kadmiyum sülfit, kadmiyum sarısı olarak boyalarda; kadmiyum sülfit ile selenit karışımı, ka­rışım oranının değişmesine göre, sarı ile kırmızı arasında renklerin elde edilme­sinde kullanılır. Kadmiyum sülfattan ise, tıpta hafif antiseptik olarak yararla­nılır. Kadmiyum bromür ile kadmiyum iyodür, fotoğrafçılıkta gümüş nitrat kol-lodyum plaklarına günüş nitrat kollod-yum plaklarına günüş iyodürün oluşumu için gerekli iyodürü verir. Saf metal ola­rak da nükleer reaktörlerde kontrol çu­bukları yapımında gereklidir.

Önceki MakaleÖzge Uzun ile Güne Merhaba Cnn TÜrk
Sonraki MakaleKafatası Yapısı ve Kemikleri Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz