Kocaeli Coğrafi Yapısı ve Ekonomik Özellikleri

0
230

Kocaeli ili Marmara denizinin doğuya doğru devamı olan izmit körfezi vasıtasıyla iki kısma ayrılır Bu körfezin kuzeyinde kalan kesimlerinde az yüksek Kocaeli tepeleri vardır. Bu tepeler içinde en yükseği olan, İzmit şeh­rinin kuzeybatısındaki Çene Dağında yük* sektik 645 m. yi bulur.

Bu tepelik alan ile körfez arasında bir yalı şeridi bulunur ki,bu kesim için bazı ecnebi seyyahlar tarafından «Kocaeli Rivierası» tâbiri kullanılmış­tır. Körfezin kuzey ve kuzeydoğusunda li­mit Ovası adı verilen küçük bir ova bulu­nur.

Bu ova ile daha doğuda bulunan Sa­panca golü çukur alanı arasında as yüksek bir eşik vardır.

İzmit körfezinin güneyinde samanlı dağları yükselir Arazi, izmit körfezine dökülen akarsuların vadileri ile yarışmıştır.

İzmit Körfezi kıyılarında ılık bir iklim bu körfezin kuzey ve güneyini kaplıyan dağlık kesimler üzerinde daha sert bir ik­lim hüküm sürer. Kocaeli dağlık kütlesinin soğuk kuzey rüzgârlarına tesir etmesi yüzün­den kışlar dik geçer.

İzmit cehrinde hüküm süren iklim «Riviera» adı verilen bu kıyı­lara misâl olarak alınabilir. 1929 dan beri çalışan İzmit Meteoroloji İstasyonunun ra­satlarına göre en sıcak ay ortalaması (ağus­tos) 23’4, ensoğuk ay (ocak) ortalaması 5,7 dır.

Aynı istasyonun yıllık ortalama sı­caklığı 14’3, yıllık yağış tutarı ortalama olarak 786 mm. dir. Bu yağış miktarının % 34 ü kısın, % 18 i ilkbaharda, % 20 si yazın, % 28 i ise sonbaharda düşer.

Netice olarak Kocaeli ili ikliminin, Ak­deniz iklimi file Karadeniz iklimi arasın­da bir geçiş şekli meydana getirdiği söyle­nebilir. Yazlar sıcak ve az yağışlı, kışlar da yağışlı ve nisbeten ılık geçer.

Kocaeli’nin Karadeniz’e bakan kıyıları ile, güneyde iz­mit Körfezine bakan kıyılarının iklimi ara­sında büyük ayrılıklar göze çarpar. Kuzey­de Karadeniz kıyılarında yazlar oldukça se­rin geçtiği halde, güneyde çok sıcak geçer.

Kısın kuzeyin çok soğuk olmasına karşı­lık güney diktir. Yağış tutarı da kuzeyden güneye doğru azalır. Samanlı Dağları’nm körfeze bakan kısımları da, Karadeniz kıyı­larına benzer.

Yağış miktarı da, bu kesimde, biraz daha farklıdır. Rüzgârlar kışın (ocak ayı) kuzey ve kuzeydoğudan yazın (temmuz) kuzeydoğudan eser.

Önceki MakaleÇanakkale Gezilecek Yerler ve Mesire Yerleri
Sonraki MakaleKobani Nerede ? Türkiye Sınırları İçinde Mi ?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz