Konya’da Osmanlı Dönemi Hakkında Bilgi, Konya’nın Tarihi

0
80

konyanın adıKaramanoğulları saltanatına kesin şekilde son verilince, Konya bölgesi <Karaman Tahtı» adiyle en mühim Osmanlı şehzadelerinin idaresine verildi. Karaman Beylerbeyliği, yani Eyaleti’nde önce Fâtihin büyük oğlu Şehzade Mustafa, sonra kardeşi Şehzade Cem, II. Bayezit’in büyük oğlu Ve-liaht-Şehzade Damat Abdullah, bunun kar­deşi Şehzade Şehenşah ve bunun oğlu Şeh­zade Mehmet Şah hüküm sürdü.

Şehzade Şehenşah’ın valiliği 1483’ten 1511’deki ölü­müne kadar 28 yıl sürdü. Yavuz tahta çıkın­ca 1512 de Hemdem Paşa’yı Karaman bey­lerbeyliğine getirdi ve «Karaman Tahtı» na şehzadelerin oturtulması geleneğine son ver­di.

Yavuz, Mevlânâ Türbesini onardı. Kanunî, Irâkayn seferinde şehre uğradı, Mevlânâ san­dukasının örtüsünü öpüp büyük bağışlarda bulundu. Oğlu II. Selim de Konyayı büyük ölçüde imar ettirdi. 1636 da tran seferine çıkan IV. Murat da şehirden geçti. Bundan sonra hiçbir padişah şehre uğramamıştır.

1896 da şehre demiryolu geldi. Fakat XIX. yüzyılda şehir genel olarak nüfusunu ve mamurluğunu kaybetti. Cihan Harbi ve Millî Mücadele’den bir kat daha perişan ola­rak çıktı. Bununla beraber, hiçbir düşman istilâsına uğramıyan bahtlı şehirlerden biri olarak kaldı. Meşrutiyet’ten sonra Konya Ovasının sulanması projesi ele alındıysa da, savaş dolayısiyle tatbik edilemedi.

II. Abdülhamit devrinde Konyada bir hukuk mek­tebi, yani fakültesi açılmıştı. Konya, 1910 da 102100 km2 genişliğinde, 1 380000 nüfus­lu bir eyaletti. 5 sancağı (eyaleti) vardı. 11 ilceli Konya merkez, 7 ilceli Niğde, 2 ilceli Burdur 5 ilceli Hamid (İsparta) ve 5 ilceli Teke (Antalya).

Son yıllarda en önemlisi şe­ker fabrikası (1954) olmak üzere önemli sanayi tesisleri kuruldu ve Mevlânâ ihtifal­leri ile şehir, milletlerarası çapta bir turizm merkezi hüviyetini kazandı. II Ordu merke­zi Konya’dadır.

Önceki MakaleKonya’nın Tarihi Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleNasrettin Hoca Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz