Konya’nın Coğrafi Durumu Hakkında Bilgi

0
132

KONYA Türkiyenin en büyük ilidir (47 721 km2). Topraklarının büyük bir kısmı iç Anadolu bölgesinde, güneyde kalan daha küçük bir kısmı ise Akdeniz bölgesi sınırları içinde bulunur. Doğusunda Niğde, güneyinde İçel ve Antalya, batısında İsparta ve Afyon, kuzeybatısında Eskişehir, kuzeyinde Ankara yer alır.

Konya’nın batı ve güney kesimlerinde, bir duvar gibi toros sistemine ait dağlar yükselir. Batıda Konya ilini İsparta ilinden ayıran Sultandağları ku­zeybatı – güneydoğu doğrultusunda uzanır­lar. Güneybatıda gene Toroslar’a ait bulu­nan Haydar Dağı, Karakuş Dağı, Geyik Da­ğı gibi dağlar yükselir. Güneydoğuda bulu­nan Bolkar dağlarının ancak bir kısmı Kon­ya ili sınırları içinde bulunur.

Konya ilinde bu saydığımız dağlardan başka, volkanik yapılı dağlara da raslanır. Bunların en önemlileri Karamandın kuzeyin­de kalan Karadağ (2 271 m.) ile Konya-Ereğli yolunun kuzeyinde bulunan Karaca­dandır. Konya şehrinin batı ve kuzeybatı­sında da volkanik taşlardan meydana gelmiş birtakım dağlar yükselir. Hakıt Dağı, Loras Dağı, Gevenli Dağ, Takkeli Dağ gibi. Bu sonuncusu tipik görünüşü ile uzaklardan dikkati çeker.

ilin orta kesimini Konya Ovası adı veri­len geniş düzlükler kaplar. Bu düzlükler az belirmiş sırtlarla birbirinden ayrılan geniş çanaklardan meydana gelmiştir. Bunların en önemlisi Konya – Karaman – Ereğli arasın­da uzanan düzlüklerdir. Bu çukur alan, ku­zeydeki Obruk yaylası ile Tuz Gölü çukur alanandan ayrılmıştır. Daha batıdaki küçük bir çukur alanda ise, Akşehir Gölü vardır.

İlin kuzeybatı kesimleri Cihanbeyli yay­lası adı verilen ekseriyetle kalker yapılı ara­ziden müteşekkildir. Burası vadilerle az çok parçalanmış dalgalı bir yüzeye sahiptir. Bü­yük kısmında yüksekliği 1000 metrenin üze­rinde bulunan bu yayla, doğuya doğru gidil­dikçe yüksekliğinden kaybeder ve Tuz gölü kıyılarında 1000 metrenin altına düşer.

Önceki MakaleKırkpınar Güreşleri Tarihi Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleKonya’nın İklim ve Bitki Örtüsü Özellikleri Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz