Köprülü Vezir Ailesi

0
61

köprülü vezir ailesiSultan IV. Mehmet’in çocuk yaşta tahta çıktığı günlerde Girit kuşatması devam etmekteydi. Bu sırada İstanbul’da sorunlar artmıştı.Valide Turhan Sultan ülkeyi bu durumdan kurtarmak amacıyla yaşlı vezir Köprülü Mehmet Paşa’ya Sadrazamlık tehlif etti.
Görevi şartlı olarak kabul eden Köprülü 1656 yılında çalışmalarına başladı.

Devlet işlerini yeniden düzene koydu.Ölünce yerine oğlu Köprülü Fazıl Ahmet paşa göreve geldi. Girit’in kuşatması tamamlandı. Rusya, Avusturya ve Lehistan karşısında başarılar kazanıldığı için onun sadrazamlık yıllarına (1661-1676) “Duraklama yükselme” dönemi dendi. Yerine kardeşi Fazıl Mustafa, Amcazade Hüseyin Paşa ve Merzifonlu kara Mustafa Paşa göreve geldi.Bu kişiler Köprülü vezir ailesindendir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here