Mahalli idare birlikleri kuruluşu, meclisi, encümeni, birlik çeşitleri

0
182

MAHALLİ İDARELER BİRLİKLERİNİN KURULUŞUNU, BİRLİK MECLİSİNİN YAPISINI VE TOPLANTISINI, BİRLİK ENCÜMENİNİ AÇIKLAYARAK BİRLİK KANUNDA KURULMASI ÖNGÖRÜLEN BİRLİK ÇEŞİTLERİNİ YAZINIZ.

Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulu’nun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile ilişkileri kanunla düzenlenmiştir. Bu idare görevleri ile ilgili ve orantılı gelir kaynağı sağlanır.

Kuruluş: Kamu idare birliği, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra Bakanlar Kurulunun izni ile kurulur v tüzel kişilik kazanır. Kurulmuş bir birliğe üyelik, üye olmak isteyen mahalli idare meclisinin kararı ve buna bağlı birlik meclisinin kabulü ile olur.

Birlik meclisi: Birliğin karar organıdır. Birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşur. Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye başkanı, köy için muhtar, birlik meclisinin doğal üyesidir. Bunların dışında birlik meclisinde doğal üye bulunmaz. İl özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin birlik meclis üyeliği de sona erer. Birlik meclis üyeliği düşenler bir sonraki dönemde seçilemezler. Birlik başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır.

Meclis toplantısı: Meclis toplantıları yılda 2’den az olmamak üzere birlik tüzüğünde gösterilen zamanlarda yapılır. Birlik başkanı gerekli görmesi halinde birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırabilir. Meclis toplantıları en az 3 gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur.

Birlik encümeni: Birlik başkanı encümeninin de başkanıdır. Birlik encümeni, birlik başkanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere birlik tüzüğünde gösterilecek sayıda üyeden oluşur. Birlik encümeni birlik tüzüğünde belirtilen sürelerle toplanır. Bu süre bir ayı geçmez.

Birlik çeşitleri: Köylere hizmet götürme birlikleri, sulama birlikleri, turizm ve altyapı birlikleri, ülke düzeyinde kurulan birlikler, zorunlu birlikler ve diğer birlikler.

Önceki MakaleTERÖRÜ ORTAYA ÇIKARAN ETMENLER
Sonraki MakaleKalkınma ajansları nedir, tanımı, Türkiye’de gelişimi, teşkilat yapısı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz