Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Şartları, Koşulları

3
1329

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Şartları, Koşulları, gerekli evraklar ve belgeler hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz, aşağıda yer alan bilgiler üniversitenin yüksek lisans öğrencisi alım yaptığı sırada istenen ve gerekli kılınan koşullar bölümünden alıntılanmıştır.

Üniversiteye yüksek lisans başvuru şartları ve gereken koşullar aşağıda yer almaktadır. Umarım faydalı olur, aklınıza takılan soruları diğer yüksek lisans başvuru yapmak isteyen adaylara sormak için yorum alanını kullanabilirsiniz.

[ Tüm üniversitelerin Yüksek Lisans Başvuru Şartları ]

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Şartları

1-Vüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)

2-Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve eşdeğer fen fakültelerinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilir.Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir. (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.}
3-Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmalan önerilir. Lisans veya Vüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.

4-UDS. KPDS (YDS) PUANLARI:

Fen Bilimleri Enstitüsü Türkçe Yüksek Lisans Programlarında YDS. UD5, KPDS veya MU. Y.Dil Sınavından en az 30;

Enstitülerin “Yabancı Dilde Eğitim” veren Yüksek Lisans Programları için YDS, UDS, KPDS veya MU. Y.Dil Sınavından en az 60

YDS, UDS, KPDS Puanı en az 60 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri;

YDS, UDS, KPDS Puanı en az 60 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri.

Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurularda ALES ‘e girmiş olma şartı aranmaz.

Tezsiz vüksek lisans programlarında ALES Puan şartı aranmamaktadır.
5-Yabancı Dil Şartı;
Yabancı Dilde Eğitim veren tüm Vüksek lisans Programlan i; r |~u-<;e Pro.grar-, a-da Feı Bilimleri Enstitüsü için ÜDS. KPDS en aı |Ç puaın belgeleyemeyenle-) UDS, KPDS en az 60 p-ıamm belgeleyer-‘eyen er. aşağıdaki tarih tablosunda belirtilen gün ve saatte yapılacak olan M.Ü. Yabancı Dil Yeterlik Sınavından başarılı olmaları gerekir. (Sınav yerleri ile ilgili bilgi, ön kayıt günü evrak teslimi sırasında Enstitülerden veya Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden alınabilir.)

6-Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.

7-Adaylar Anabilim Dalı Değerlendirme saatleri çakışmamak kaydı ile Enstitüler arası en fazla 4, Enstitü içi 2 farklı programa başvurabilirler. (Önkayıt için müracaat eden adaylar, istenilen belgelerin asıllarını ibraz etmeleri halinde fotokopileri kabul edilecektir.)(Başvuru yapılan her program için ayrı ayrı belge istenir.)

8-Tezsiz Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır.
9)Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvuruların ALES, mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jüri tarafından yapılacak öndeğerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; 10 ve altındaki program kontenjanları için yirmi kişi, 10’un üstündeki program kontenjanları için kontenjanın iki katıdır.

10-Vönetmelik hakkında detaylı bilgi için: (Bknz) http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v30.pdf

Başvuru için Gerekli Belgeler

1-Üniversitemizin web sayfasındaki ilgili duyuru üzerinden, online olarak tezsiz başvuru tarihleri arasında ön kayıt alınarak, başvuru sahiplerinin yine tezsiz başvuru tarihleri arasında, belirtilen belgelerle birlikte MU Göztepe Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda başvurusunu yaparak ön kayıt işlemini tamamlamaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında yüklenen fotoğraflar vesikalık olarak, tanınabilir şekilde yakın çekilmiş olması zorunludur. Yüklenen bu resimlere göre öğrenci kimlik kartları basılacaktır.)
2-Mezuniyet Belgesi FotokopishYüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktora için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu Ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında Öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son yan yılı öğrenci olmaları gerekir.(Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.)
3-Sonuç Belgesi Çıktısı: YDS, ÜDS, KPDS çıktısı (Yabancı Dil Yeterlik şartı aranan Yüksek Lisans programlan ve tüm Doktora programlan için.) (TOEFL, IELTS belgelerinin gerçerlilik süresi 2 yıldır.) (ÖSYM S lavlarına ait Sonuç Belgeleri için Kontrol Kodu olmayan çıktılar kabul edilmez.)
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. S-Askertik Durum Belgesi Fotokopisi
6-Fotoğraf 2(adet) (Fotoğraf. Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden çekilmiş olması.)
7-Transkript belgesi Fotokopisi (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkhptlerinin son durumunun ortalaman olarak verilmesi gerekmektedir.) (Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.) (4’lük veya 100’lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
8-Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa denklik belgesinin fotokopisi. (Denklik belgesinin aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.)

Önceki MakaleFootball Manager 2013 Ekibinle Görüş Bölümü Oyundan Atıyor Çözümü Nedir ?
Sonraki MakaleÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Şartları

3 Yorum Yapıldı

  1. merhaba..ben marmara universiteside tezsız yuksek lısans yapmayı ıstıyorumm ama gereklı olan sartları bılmıyorumm yardımcı olabılırmısınız…

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz