Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarındaki Osmanlı eğitim sistemi nasıldı

0
61

Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarındaki Osmanlı eğitim sistemi nasıldı

Osmanlı devleti bilime, eğitime ve kültüre önem veren bir devletti öyle ki dört bir kıtaya hükmetmesinde eğitimli insanlar yetiştirmesine bağlıydı.

Osmanlı’dan öncemedreseler vardır, osmanlı devleti bu medreseleri daha da geliştirdi ve sonuç olarak eğitimli bireyler, sağlam bir ordu ortaya çıkardı.

Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Osmanlı topraklarında dünyaya geldi ve bir Türk olarak yaşamını yitirecekti.

Osmanlı’da eğitim verilen kurumlar ;
YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
Halk Eğitimi
Esnaf (Meslek) Eğitimi

ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI
Sıbyan (Mahalle) Mektebi:
Medreseler

SARAY EĞİTİMİ
Şehzade Eğitimi
Enderun
Harem

ASKERİ EĞİTİM

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here