Reisülküttap Nedir, Günümüzdeki Karşılığı

0
417

ReisülküttapReisülküttap nedir eskiden Reisülküttap olarak bilinen yapının günümüzdeki karşılığı nedir neye takabül etmektedir, günümüzde ne olarak bilinir işte bu soruların cevapları.

Reisülküttap Nedir

Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun katiplerinin reisidir.Yabancı dil bilen kişilerden seçilirler ve dış yazışmalara bakarlardı. Divan toplantılarının düzenli yapılması, toplantıdan önce gereken evrakın hazırlanması reisülküttabın göreviydi. XVIII. yüzyıldan itibaren Divan toplantılarının sadrazam konağı yapılmaya başlanması, Batılılaşma ve toprak kayıplarından dolayı diplomasinin önem kazanmasından dolayı Reisülküttapların etkinliği arttı. II. Mahmut zamanında Divan kaldırılınca Reisülküttaplar Hariciye Nazırı oldular.

Reisülküttap Günümüzdeki Karşılığı

Dışişleri bakanı.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here