Akif Paşa Kimdir Hayatı Hakkında Bilgi

0
188

AKİF PAŞA, Osmanlı veziri, yazar (Yozgat 1787-İskenderiye 1845). Bozok (Yozgat) bilim adamlarından dersler ala­rak öğrenimini tamamladıktan sonra Yozgat’ta yazıcılıkla işe başladı, sonra İstanbul’a gelip Divan-ı Hümayun Kale-mi’ne girdi (1814), altı ay sonra Amedi Odası’na geçti. II. Mahmut’un dikkatini çekince amedci (1825), beğlikçi (1827) oldu ve reisülküttaplığa (dışişleri baka­nı) yükseldi (1832). Reisülküttaplık Mülkiye Nezareti ile birleştirilerek Hari­ciye Nezareti’ne dönüştürülünce nazırlı­ğına vezir rütbesiyle Akif Paşa getirildi (1835). Bu görevde kısa bir süre kaldık­tan sonra gözden düştü ve görevden uzaklaştırıldı. 1.5 yıl sonra adını kendi koyduğu Dahiliye Nazırlığı’na atandıysa da Mustafa Reşit Paşa’nın etkisiyle bu görevden de uzaklaştınldı. Abdülmecit tahta çıkınca Kocaeli Sancakbeyliği’ne atandıysa da şikâyet üzerine görevden alınıp Edirne’ye sürüldü ve yargılandı. İstanbul’a gelmesi yasaklandığı için iste­ğiyle Bursa’ya yerleşti. İstanbul’a dön­mesine izin verilince Süleymaniye’deki konağıyla Boyacıköy’deki yalısında dev­let görevinden uzak oturdu. Hacca gitti (1844), dönüşte yolda öldü.

Akif Paşa’nın sanat değeri düşük şi­irleri de vardır: Adem Kasidesi ile he­ceyle torunu için yazdığı Mersiye’si ta­nınmıştır. Ceride-i Havadis gazetesini çıkaran İngiliz gazetecisi Churchill ile ilgili bir olaydan dolayı Hariciye Nazır­lığından uzaklaştınlması olayını konu edinen ve bunda Pertev Paşa’nın parma­ğı olduğunu savunan Tabsıra (gözü açan durum), kendini temize çıkarmak Pertev Paşayı gözden düşürmek için yazılmış­tır (bu olayla ilgili saraya verdiği iki de jurnali vardır). Arapçadan çevirdiği Ri-sale’ül-Firaye ve’l-Siyasiye’yi daha Amedi Odası’na girerken yazmıştı basıl­madı. Müştak’a Mektubuyla Münşeut-ı Elhac Akif Efendi ve Divançe’sk de (1843-1845) topladığı mektup ve yazıla­rı önemli eserleridir.

Önceki MakaleAktris nedir
Sonraki MakaleAkışkanlar Mekaniği

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz