Sakarya Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi

0
124

Adapazarı ovasını güneyden kuşatan dağlar üzerinde orman Örtüsü gürdür, Ovanın da Mudurnu bataklığı ve Gokçeoren Gölü dokusundaki kesimleri ormanlıktır.

Ormanları teşkil eden ağaçlar arasında en fazla kayın bulunur  Ka­yın ağaçları İSO 200 metre yüksekliklerden bağlıyarak 1 250 metre yüksekliklere ka­dar çıkarlar.

Etek kısımlarda kayın ağaçları arasına gürgen, kestane, kavak, çınar ve me­şeler de karıdır*; 700 – 800 metre yükseklik­lerden itibaren de İğne yapraklı ağaçların bu ormanlara dahil olduğu görülür.

Dağlık alanların eteklerinde ve yayla üzerlerinde, orman örtüsü yerini bodur ağaç­lardan mütevekkil maki topluluklarına bı­rakır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here