Sindirim Sistemleri Hakkında Bilgi

0
89

Sindirim Sistemleri, mekanik sindirim, kimyasal sindiri, hücre içi sindirim, hücre dışı sindirim, kısaca bilgi, konu özeti

• Büyük moleküllü besin maddelerinin; daha küçük veya kendilerini meydana getiren parçalara ayrılarak hücre zarından geçmesine sindirim denir.
• Sindirim sistemlerinin esas görevi; hücrenin yapı malzemelerini ve enerji hammaddelerini hazırlamaktır.
• Sindirim; mekanik ve kimyasal olarak ikiye ayrılır.

Mekanik Sindirim:
• Besin maddelerinin mekanik yollarla küçük parçalara dönüşmesidir.
• Bu olay bazı hayvanlarda dişlerle; bazılarında ise gaga, taşlık vb. yapılarda gerçekleşir.

Kimyasal Sindirim:
• Besinlerin hidroliz yoluyla, enzimlerle yapıtaşlarına ayrılmasıdır.
• Bu olay ya hücre içerisinde ya da hücre dışında, gelişmiş organizmalarda ise sindirim kanalında gerçekleşir.

Hücre İçi Sindirim:
• Hücre plazmasında, lizozom enzimleriyle gerçekleşir.
• Besinler büyüklüklerine göre; difüzyon, pinosi-toz veya fagositozla alınırlar.
• Bitkilerde, protistlerde ve süngerlerde görülür.

Hücre Dışı Sindirim:
• Hücre dışına gönderilen enzimlerle besinlerin parçalanarak hücre içerisine alınmasıdır.
• Sindirim sistemleri gelişmiş olan; toprak solucanı, salyangoz, denizkestanesi, tüm omurgalılar ve ekmek küfünde görülür.

Sindirimle İlgili Genellemeler
1. Tüm sindirim olayları su ile parçalanma (hidroliz) olaylarıdır.
2. Tüm olaylarda su + sindirim enzimleri
kullanılır.

3. Sindirim; hücrede ise “hücre içi sindirim”,
hücre dışında ise “hücre dışı sindirim” denir.

4. Ökaryot canlılarda hücre içi sindirim “lizo-zom” tarafından gerçekleştirilir.
5. Hücre dışı sindirim; böcek yiyen bitkilerde, mantarlarda ve süngerlerin dışındaki tüm hayvanlarda görülür.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here