Sokullu Mehmet Paşa Dönemi Olayları Hakkında Kısa Bilgi

0
109

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi Olayları Hakkında Kısa Bilgi, konu özeti, ödev araştırması, kısaca detaylı bilgi, maddeler halinde yapılan değişiklikler

SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ (1566 -1579)

* Akdeniz’de egemenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilmiştir.
* 1566’da Sakız Adası alınmıştır.
* 1570’de Kıbrıs Venediklilerden alınarak bu bölgeye Anadolu’dan Türkmenler getirilerek yerleştirilmiştir. Adanın fethi 1571’de tamamlanmıştır. Böylece Akdeniz Osmanlılar için daha güvenli hale gelmiştir.
* Kıbrıs’ın fethi üzerine Osmanlılara karşı oluşturulan Haçlı donanması Inebahtı (Leponta) Deniz Savaşı’nda Osmanlı donanmasını yenerek büyük ölçüde imha etmiştir (1571). Bu yenilgi ile Akdeniz’deki mutlak üstünlük sona ermiştir.
* Osmanlılar yine güçlü bir donanma oluşturarak Akdeniz’deki faaliyetlerini sürdürmüştür. 1574’de Tunus Osmanlı topraklarına katılmıştır.
* Don – Volga ırmakları arasında kanal açarak Hazar denizine donanma geçirmek isteyen Sokullu, doğuda Safavi sorununu çözmek (kuzeyden Safavileri çevrelemek), Orta Asya Türk topluluklarıyla ilişki kurmak ve Rusya’nın Orta Asya’daki yayılmacılığını önlemek istemiştir. Bu projede önemli bir aşama kaydedilmesine rağmen özelikle Rusya’nın engellemesiyle gerçekleşmemiştir. Kırım Hanlığı da doğrudan Osmanlı Devleti’nin kontrolüne girmemek için projeye karşı olmuştur.
* Yemen ve Habeşistan bölgelerinde Osmanlı egemenliğini tamamlanmıştır.
* Portekizliler Vad’s Seyl Savaşı’nda mağlup edilmiş, Fas’ta Osmanlı himayesi sağlanmıştır. Fakat Osmanlılar Fas’ı hiçbir zaman doğrudan kendi topraklarına katmamışlardır.
* Lehistan Osmanlı himayesine alınmıştır (1576).
* İngiltere’ye ticari imtiyazlar verilmiştir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here