Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Başvuru Şartları Kılavuzu

0
139

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı alımı Sınavı başvuru şartları, sınava son başvuru tarihi, sınav tarihi ve sınav yeri, sınava kimler başvurabilir, kpss en düşük kaç lazım, müfettiş yardımcısı ne iş yapar? , uzman yardımcılığı sınavı katılma şartları, başvuru şartları nelerdir. Soruların cevaplarını sitemizden bulabilirsiniz, sosyal güvenlik kurumu müfettiş yardımcılığı sınavı hakkında detaylı bilgi yazının devamındadır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan :
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
1 – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi,
– Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan 50 Müfettiş Yardımcısı,
– Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş Yardımcısı,
– Endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,
bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş Yardımcısı,
Alınacaktır.
– KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010
tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.
– Yazılı Sınav Tarihi: 12-13 Mart 2011 (Cumartesi ve Pazar Günleri)
– Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 31 Ocak 2011 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2011 tarihinde sona erecektir.
– Yazılı Sınavın Yapılacak Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA
– Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar
Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA), başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda
evrakların 11/02/2011 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve
eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
– Sınav Giriş Başvuru Formu: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen
adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir
Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş
Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar,
sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik
belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
– Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne katılma hakkını elde eden adayların listesi www.sgk.gov.tr
internet adresinde açıklanacaktır.
2 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,
– Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında (01 Ocak 2011) 30 yaşını doldurmamış olmak,
– En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî
bilimler, eczacılık fakültelerinden, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğuna dair yazılı beyan,
– Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan,
– ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında (KPSS);
a – Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için; KPSSP118 puan
türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde
bulunmak(2009 ve 2010 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü
sınava çağırılacaktır.)
b – Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden
adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak(2009 ve 2010 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup,
son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
c – Endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,
bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP13 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden
adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak (2009 ve 2010 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek
olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
– (b) ve (c) bentlerinden yapılacak başvuru sayısının, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişi sayısından az olması
halinde, (a) bendinde belirtilen sınava çağrılacak kişi sayısı, eksik başvuru sayısı kadar arttırılacaktır.
– Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığına vermiş olmak,şartları aranır.
3 – YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI
– Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az
olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az
olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.
– Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70
puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.
4 – YAZILI SINAV KONULARI
a) Kompozisyon: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular
b) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi, Maliye Politikası, Vergi
Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
c) Ekonomi: Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve
Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,
ç) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk(Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku,
Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal
Güvenlik ve İş Hukuku,
d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,
e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.
Mühendislik(elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, yazılım ve bilgisayar), eczacılık fakülteleri/bölümleri
mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için belirlenecek sorular, yukarıda sayılan kompozisyon ve yabancı dil
alanından aynı, diğer konuların ise genel esasları ve genel bilgileri ile mesleki alanlarına ilişkin konulardan hazırlanır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.
İlanen duyurulur.

Önceki MakaleUlaştırma Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı
Sonraki MakaleGoogle Çalışma Ortamı Ve Google Hakkında Merak Ettikleriniz

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz