Stoplazma ve Organeller Hakkında Bilgi, Görevleri Özellikleri Nedir ?

0
156

Stoplazma ve Organeller Hakkında Bilgi, Görevleri Özellikleri Nedir ?

STOPLAZMA

 • Plazma ile çekirdek arasını doldurur.
 • Belli sıcaklıkta, hareketli ve akışkandır.
 • Yapısında organik ve inorganikler bulunur.

1. Endoplazmik Retikulum:

 • Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan kanal­cıklar sistemidir.
 • Taşıma işlemini ,gerçekleştirir.
 • Alyuvarlar hariç tüm ökaryotfarda bulunur.
 • Ribozomlar bulunanına granüllü ER denir.
 • Protein ve enzim sentezine yardımcıdır.

2. Peroksizomlar:

 • Hücrede zehir etkisi yapan H2O2 (hidrojen pe­roksit)’) su ve oksijene indirgeyen enzimleri taşır.
 • Mayalarda, yüksek bitkilerde; karaciğer, böb­rek ve kalp kasında bulunur.

3. Ribozom:

 • Zarsız bir organeldir.
 • Tüm canlılarda bulunur
 • RNA ve proteinden meydana gelir.
 • Hücrenin yapı ve faaliyetleri için gerekli prote­inleri sentezler.

4. Mitokondri:

 • Ökaryot hücrelerde bulunur.
 • Çift katlı zarla çevrilmiştir.
 • İç zar kapantılarına krlsta denir.
 • Kristaların üzerinde solunum enzimleri bulunur.
 • Ara maddesi matrika’dir.
 • Oksijenin kullanıldığı CO2 ‘nin, HgO ‘un ve ısısı­nın üretildiği ATPnin üretilip depolandığı yerdir.
 • ONA’sı olduğundan çoğalabilir.
 • En çok kas, karaciğer, böbrek ve beyinde bulu­nur.

 

5. Golgi

 • Sperm ve kan hücreleri hariç tüm bitki ve hay­van hücrelerinde bulunur.
 • Salgı ve paketleme merkezidir.
 • ER kaynaklı zarlardan oluşan kesecikler halin­dedir.
 • Hücreye özgü salgılar burada üretilir.
 • Bitki hücrelerinde selüloz salgılanmasını sağlar

 

6. Lizozom:

 • Hücre içi sindirim enzimlerini taşır..
 • Tek katlı zartan vardır. Herhangi bir nedenle zar parçalanırsa, hücre kendi kendini sindirir. Buna otoliz denir.
 • Ölüveya kanserli hücrelerin yok edilmesini sağlar.

 

7. Santrozom:

 • Çekirdeğin ortasına yakın bir yerde bulunur
 • Birbirine dik silindir şeklindeki iki sentrioUfen oluşur.
 • Her bir sentriol 3’er mikro tüptü 9 iplikten mey­dana gelir.
 • Bitkilerde bulunmaz.
 • Bölünmede iğ iplikçiklerini meydana getirerek kromozomların kutuplara çekilmesini sağlar
 • Kamçı ve sil oluşumunu sağlar

8.   Koful:

 • Hücre zarı kaynaklıdır.
 • Daha çok bitki hücrelerinde bulunur.
 • İçerisinde koful Özsuyu vardır.
 • Hücrenin osmotik basıncını düzenler.

9.   Plastitler:

 • Sadece bitki, hücrelerinde bulunan renk mad­deleridir,
 • Besin sentezi ve depolanmasında etkilidirler.

a. Kloroplast:

 • Yeşil renkli plastitlerdir.
 • Bitkinin ışık gören genç kısımlarında ve yapraklarda çok bulunur.
 • Çift birim zalıdır
 • DNA’sı bulunduğundan gerektiğinde çoğalabilir.
 • İç zar katlantıanna tilakoit denir.
 • Lamellerin üzerinde para yığını gibi granumlar yer alır. Granumların içerisinde klorofil bulunur.
 • Fotosentezin ışıklı evresi burada geçer.
 • Işığın soğrulması, CO2 ‘nin indirgenmesi, suyun fotolızı, oksijenin oluşması, glikoz ve nişastanın sentezi burada gerçekleşir.

b. Kromoplast:

 • Yeşilin dışındaki renk maddeleridir,
 • Ksantofii; san rengi verir, ayçiçeğinde bulunur.
 • Karaten; turuncu rengi verir, havuçta bulunur.
 • Likopin; kırmızı rengi verir, domateste bulunur.
 • Ortamdaki ışık dalga boyunun değişmesi ve klorofillerin bozulmasıyla ortaya çıkarlar.
 • Fotosentez yapamazlar.

 

c. Lokoplast:

 • Renksiz plastltlerdlr.
 • Nişasta sentezi yapabilirler.
 • Protein, yağ ve nişasta depolarlar.
 • Genellikle köklerde bulunurlar.
 • Isı, nem ve oksijen alırlarsa kloroplastlara dö­nüşürler.
Önceki MakaleAktif Taşıma Nedir ? Hakkında Kısaca Bilgi
Sonraki MakaleUzun Vadeli Yatırım İçin En Uygun Altın Hangisi ?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz