Tifo Aşısı Nedir Nasıl Uygulanır Yan Etkileri Nelerdir

0
162

Tifo aşısı.Tifodan korumma amacıyla kullanılan aşılar deri altına şınnga yo­luyla ve ağızdan verilerek kullanılanlar olmak üzere iki gruptur. Bunlann en es­kisi ve bugün de ülkemizde kullanılan ısıyla öldürülmüş tifo basilleriyle hazır­lanan aşı, paratifo-A ve paratifo-B bak-terileriyle aynı biçimde hazırlanan aşı­larla  kanştınlarak  birlikte   kullanılır

(TAB karma aşısı). Bu aşının 1 ml’sinde 500 milyon tifo, 250’şer milyon paratifo-A ve paratifo-B bakterisi bulunur. Aşı birer hafta arayla 0.5, 1 ve 1 ml ölçüde deri altına şırınga edilerek uygulanır. Korunmanın sürdürülemsi istenirse, her yıl 0.5 ml aşı tekrarlanmalıdır (güçlen­dirme aşısı).

Tifüs aşısı. Ölü lekeli humma (tifüs) et­keni ile hazırlanan aşı. Etken, Rickettsia tavuk oğulcuğundan (embriyon) üretilir. Bu aşıya Cox aşısı da denir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here