Tamaşvarlı Aşık Hasan

0
91

ÂŞIK HASAN Tamaşvarlı Gazi, saz

şairi (17. yüzyıl). Çeşitli araştırmacılann derlediği şiirlerden yaşadığı çağı, olayla­rı, karıştığı savaşlan öğreniyor; dilinin, üslubunun özelliklerine bakarak askerliği meslek edinmiş, sınır boylarında sa­vaşmış bir ordu şairi olduğunu anlıyo­ruz. İkinci Viyana Kuşatması (1683), bu yenilginin ardından Tamaşvar, Uyvar, Eğri, Estergon’un yitirilmesi, şiirlerinin kırgın ve biraz baş kaldıran edası içinde dile getirdiği konular ve toplumsal acı­lardır. Budin’in (1686), ve Belgrad’ın düşmesi (1688) üzerine yarattığı ürünler uzun süre dillerde gezmiş izlenimini ver­mektedir. 1699 Karlofça Antlaşması’n dan sonra ordudan çekilip Tamaşvar ya­kınlarında çiftçilikle geçindiğini belirle­yen kayıtlar vardır. Cönklerde adının geçtiği şiirlerinin bir bölümü, Hasan De­de, Kul Hasan, Sefil Hasan gibi Bektaşi şairlerinin ürünleriyle karıştırılmıştır.

Önceki MakaleKızamıkçık ve Kuduz Aşısı Nedir Nasıl Uygulanır Yan Etkileri Nelerdir
Sonraki MakaleTifo Aşısı Nedir Nasıl Uygulanır Yan Etkileri Nelerdir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz