Üniversite harf notları ve puan olarak karşılıkları

0
6604

Haf notları üniversiteler arası farklılık göstermektedir, aşağıda bazı üniversitelerin harf notları ve karşılıkları verilmiştir.
Siz de kendi üniversitenizi bularak not karşılığına bakabilirsiniz.

88-100 notu AA
82-87 notu AB
77-81 notu BA
73-76 notu BB
69-72 notu BC
65-68 notu CB
60-64 notu CC
Adıyaman Üniversitesi
AA notu AA
24.03.2009 tarih ve 12/21sayılı Üniversitemiz BA notu BA
Yönetim Kurulu Kararı ile Kabul edilmiştir. BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
GG notu YT
FE notu FF
FG notu FF
FF notu DZ
Ahi Evran Üniversitesi
AA notu AA
*06.03.2007 tarih ve 9/21 sayılı Üniversitemiz BA notu BA
Yönetim Kurulu Kararı ile Kabul edilmiştir. BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu FF
FD notu FF
FF notu FF
B notu YT
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Akdeniz Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz 17.10.2006 tarih ve 42/30 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Başarı notunun en az 60 olması koşuluyla aşağıdaki Kredili sistemde not gelmesi halinde
aralıklar değerlendirmeye alınacaktır. ED notu FF
88-100 notu AA EE notu FF
82-87 notu AB FE notu FF
77-81 notu BA Diğer notların aynen kabulü.
73-76 notu BB
69-72 notu BC
65-68 notu CB
60-64 notu CC
Başarılı notu YT
Başarısız notu YZ
Ankara Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz 29.11.2005 tarih ve 48/11 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Mutlak not olması halinde 04.03.2005 tarihinde yapılan Yönetmelik
Başarı notunun en az 60 olması değişikliği nedeniyle Kredili sistemdeki not
koşuluyla Tablo I kullanılacaktır. dönüşümü aşağıda gösterilmektedir
FF1 notu FF
FF2 notu DZ
G1 notu YT
G2 notu YT
E notu EK
V notu vazgeçtiği dersler
K notu kalır, diğer notların aynen kabulü.
Aksaray Üniversitesi
20.10.2009 tarih ve 42/25 sayılı Üniversitemiz AA notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. BA notu BA
BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC (DC+) notu DC
DD notu FF
FD notu FF
FF notu FF
B notu YT
K notu YZ
D notu DZ
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Atatürk Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz 81-100 notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 71-80 notu BA
61-70 notu BB
55-60 notu CB
50-54 notu CC
F notu FF
M notu MU
G notu YT
D notu DZ olarak, diğer notların aynen kabulü.
Atılım Üniversitesi
14.10.2003 tarih ve 38/48 sayılı Üniversitemiz FD notu FF
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. S notu YT
U notu YZ diğer notların aynen kabulü.
Bakü Devlet Üniversitesi
14.10.2003 tarih ve 38/48 sayılı Üniversitemiz 5 Ela notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 4 Yaxşi notu BB
3 Kafi notu CC
2 Gayrimakbul notu FF
1 Gayrimakbul notu FF olarak
Balıkesir Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz Tablo I kullanılacaktır.
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.
Başkent Üniversitesi
04.03.2003 tarih ve 7/11 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. A notu AA
A- notu AB
B+ notu BA
B notu BB
B- notu BC
C+ notu CB
C notu CC
C- notu CD
D+ notu DC
D notu DD
D- notu FF
F notu FF
Y notu YT
Z notu YZ
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Beykent Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz FD notu FF
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. FF notu FF
E notu EK
G notu YT
K notu YZ
S notu DV olarak, diğer notların aynen kabulü.
Bozok Üniversitesi
04.03.2008 tarih ve 8/30 sayılı Üniversitemiz AA notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. BA notu BA
BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu FF
FD notu FF
FF notu FF
GT notu YT
Celal Bayar Üniversitesi
04.03.2003 tarih ve 7/11 sayılı Üniversitemiz Tablo I kullanılacaktır.
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı
Üniversitemiz Yönetim Kurulu
Kararı ile kabul edilmiştir.
Başarı notunun en az 60 olması 26.07.2004 tarihinde yapılan yönetmelik
koşuluyla aşağıdaki aralıklar değişikliği uyarınca bütün notların aynen
değerlendirmeye alınacaktır. kabulü.
88-100 notu AA
82-87 notu AB
77-81 notu BA
73-76 notu BB
69-72 notu BC
65-68 notu CB
60-64 notu CC
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Çağ Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz FD notu FF
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. FF notu FF
S notu YT
U notu YZ
NA notu DZ olarak, diğer notların aynen kabulü.
Çankaya Üniversitesi
14.10.2003 tarih ve 38/48 sayılı Üniversitemiz Başarı notunun en az 60 olması koşuluyla aşağıdaki
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. aralıklar değerlendirmeye alınacaktır.
88-100 notu AA
82-87 notu AB
77-81 notu BA
73-76 notu BB
69-72 notu BC
65-68 notu CB
60-64 notu CC
Kredili sistemde;
FF ve FD notu FF
EX notu MU
U notu YZ
S notu YT olarak diğer notların aynen kabulü.
Çukurova Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. U notu YZ
NA notu DZ olarak, diğer notların aynen kabulü.
04.11.2009 tarih ve 43/33 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden kabul edilmiştir.
Meslek Dersleri İçin Kullanılacaktır. Yardımcı Meslek Dersleri için;
70 TABAN PUAN ÜZERİNDEN NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU
97-100
AA
92-96
AB
88-91
BA
83-87
BB
79-82
BC
74-78
CB
70-73
CC
60 Taban Puan Üzerinden Not
Dönüşüm Tablosu Kullanılacaktır.
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
*16.01.2006 tarih ve 2/19 sayılı Üniversitemiz AA notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. BA notu BA
BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu DD
F notu FF
Dicle Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz Tablo I kullanılacaktır.
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Doğu Akdeniz Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz A notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. A- notu AB
B+ notu BA
B notu BB
B- notu BC
C+ notu CB
C notu CC
C- notu CD
D+ notu DC
D notu DD
D- notu FF
F notu FF
NG notu DZ
I notu EK
S notu YT
U notu YZ
E notu MU
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Doğuş Üniversitesi
*01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz A+ notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. A notu AB
B+ notu BA
B notu BB
C+ notu CB
C notu CC
D+ notu DC
D notu DD
F notu FF
IA notu DZ
I notu EK
NP notu FF
Dokuz Eylül Üniversitesi
30.10.2007 tarih ve 43/14 sayılı Üniversitemiz 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Her iki sistemde not gelebilir. FD notu FF
Başarı notunun en az 50 olması koşuluyla Y notu YZ
aşağıdaki aralıklar değerlendirmeye alınacaktır. B notu YT
84-100 notu AA E notu EK
77-83 notu AB D notu DZ olarak, diğer notların aynen kabulü
71-76 notu BA
66-70 notu BB
61-65 notu BC
56-60 notu CB
50-55 notu CD
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Dumlupınar Üniversitesi S veya YT notu YT
U veya YZ notu YZ
P notu DV
MU notu MU
NA notu FF olarak, diğer notların aynen kabulü.
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Ege Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz 17.10.2006 tarih ve 42/30 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden kabul edilmiştir.
11.05.1984 yılında kabul edilen yönetmelik 2006-2007 öğretim yılından itibaren
gereği Tablo I kullanılacaktır. uygulanacak not sistemi,
1997 yılından sonra; FD notu FF
Başarı notunun en az 60 olması koşuluyla FF notu FF
aşağıdaki aralıklar değerlendirmeye alınacaktır Diğer notların aynen kabulü.
88-100 notu AA
82-87 notu AB
77-81 notu BA
73-76 notu BB
69-72 notu BC
65-68 notu CB
60-64 notu CC
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 01.10.2002 tarih
ve 37/22 sayılı kararına ilaveten.
4.0 notu AA
3.5 notu BA
3.0 notu BB
2.5 notu CB
2.0 notu CC
1.5 notu DC
0.0 notu DD
0.5 notu FD
0.0 notu FF
YT notu YT
YZ notu YZ
Erciyes Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz Her iki sistemde not gelebilir.
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen not FD notu FF
dönüşümü değişikliği 14.10.2003 tarih ve 38/48 FF notu FF
sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı GT notu YT olarak, diğer notların aynen kabulü.
ile kabul edilmiştir. Mutlak sistemde Tablo-I kullanılacaktır.
Erzincan Üniversitesi
04.09.2007 tarihinde 35/26 sayılı Üniversitemiz AA notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile Kabul edilmiştir. BA notu BA
BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu DD
FF notu FF
M notu MU (Eski notu araştırılıp üniversitemizdeki karşılığı bulunacak)
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Fırat Üniversitesi
*01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz *09.10.2007 tarih ve 40/37 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Mutlak Sistemde Tablo I kullanılacaktır. AA notu AA
A notu AA BA notu BA
B notu BB BB notu BB
C notu CC CB notu CB
E notu EK CC notu CC
F notu FF DC notu DC
T notu FF DD notu DD
Z notu DZ FF notu FF
B notu YT
K notu YZ
S notu EK
E notu EK
D notu DZ
M notu MU (Eski notu araştırılıp
üniversitemizdeki karşılığı bulunacak.)
Fatih Üniversitesi
14.10.2003 tarih ve 38/48 sayılı Üniversitemiz Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değişikliği
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. nedeniyle 13.12.2006 tarih ve 49/21 sayılı
Ünivetsitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile
yeniden belirlenmiştir.
2002-2003 öğretim yılından 2003-2004 öğretim yılından
itibaren geçerli olan yönetmelik itibaren değişen yönetmelik
gereğince alınan notlar. gereğince alınan notlar.
—————————– ———————————
A notu AA AA notu AA
A- notu AB BA notu BA
B+ notu BA BB notu BB
B notu BB CB notu CB
B- notu BC CC notu CC
C+ notu CB DC notu DC
C notu CC DD notu DD
C- notu CD FD notu FF
D+ notu DC FF notu FF
D notu DD I notu EK
D- notu FF S notu YT
F notu FF U notu YZ
I notu DZ P notu DV
S notu YT NI notu Transfer Edilmeyecek
U notu YZ NA notu DZ
EX notu MU
NA notu DZ olarak
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Gazi Üniversitesi
01.10.20052 tarih ve 37/22 sayılı, 16.09.2003 DD notu FF
tarih ve 35/13 sayılı kararı ile Üniversitemiz FD notu FF
Yönetim Kurulu Kararı tarafından kabul edilen B notu YT
adı geçenÜniversitenin no dönüşüm değişikliği K notu YZ
05.12.2006 tarih ve 48/20 sayılı Üniversitemiz D notu DZ
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. G notu FF olarak, diğer notların aynen kabulü..
Lisansüstü not karşılıkları
95-100 notu AA
90-94 notu AB
85-89 notu BA
80-84 notu BB
75-79 notu BC
70-74 notu CB
65-69 notu CC
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
04.03.2003 tarih ve 7/11 sayılı Üniversitemiz 25.03.2008 tarih ve 11/26 sayılı Yönetim
Yönetim Kurulu Kararı ile kabulr edilmiştir. Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Tablo I kullanılacaktır. AA notu AA
BA notu BA
BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu FF
FD notu FF
FF notu FF
GR notu FF
DZ notu DZ
YT notu YT
YZ notu YZ
Gaziantep Üniversitesi
12.10.2004 tarih ve 41/19 sayılı Üniversitemiz FD notu FF
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. FF notu FF
S notu YT
U notu YZ
I notu EK
NA notu DZ olarak, diğer notların aynen kabulü.
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Giresun Üniversitesi AA notu AA
*06.03.2007 tarih ve 9/21 sayılı Üniversitemiz BA notu BA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu FF
FD notu FF
FF notu FF
G notu YT
Girne Amerikan Üniversitesi A notu AA
14.10.2003 tarih ve 38/48 sayılı Üniversitemiz A- notu AB
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. B+ notu BA
B notu BB
B- notu BC
C+ notu CB
C notu CC
C- notu CD
D+ notu DC
D notu DD
D- notu FF
F notu FF
S notu YT
U notu YZ
NG notu DZ olarak
Hacettepe Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı 2002-2003 öğretim yılı 2002-2003 öğretim yılından
Üniversitemiz Yönetim Kurulu başına kadar geçerli olan itibaren değişen yönetmelik
Kararı ile kabul edilmiştir. yönetmelik gereğince gereğince alınan notlar.
alınan notlar.
—————————– ———————————
A1 notu AA A1 notu AA
A2 notu BA A2 notu BA
B1 notu BB B1 notu BB
B2 notu CB B2 notu CB
C notu CC C1 notu CC
D notu DD C2 notu DC
G notu YT D1 notu DD
K notu YZ D2 notu FF
F1 notu DZ F3 notu FF
F2 notu FF F2 notu FF
F3 notu FF F1 notu DZ
M notu MU G notu YT
K notu YZ
H notu EK
M notu MU olarak
2004-2005 öğretim yılında alınan transkriptlere göre,
M1, M4 notu AA
M2, M5 notu BB
M3 notu CC olarak
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Harran Üniversitesi
04.03.2003 tarih ve 7/11 sayılı Üniversitemiz Öğetim ve Sınav Yönetmeiğinde yapılan değişiklik
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. gereğince 14.11.2006 tarih ve 45/21 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
A notu AA 25.07.2004 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliği
B notu BB gereğince not dönüşümü aşağıda gösterilmiştir.
C notu CC
F notu FF FD notu FF
Z notu DZ olarak FF notu FF
FZ notu DZ FT notu FF
S notu YT
U notu YZ olarak, diğer notların
aynen kabulü.
Haliç Üniversitesi
10.04.2007 tarih ve 14/22 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul
edilmiştir.
1999-2000 öğretim yılından 2005-2006 öğretim yılından
itibaren geçerli olan yönetmelik itibaren değişen yönetmelik
gereğince alınan notlar. gereğince alınan notlar.
—————————– ———————————
Tablo 1 Kullanılacaktır. A notu AA
A- notu AB
B+ notu BA
B notu BB
B- notu BC
C+ notu CB
C notu CC
C- notu CD
D+notu DC
D notu DD
F notu FF
S notu YT
U notu YZ
Hava Harp Okulu
*11.09.2007 tarih ve 36/24 sayılı Üniversitemiz A notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile Kabul edilmiştir. B+ notu BA
B notu BB
C+ notu CB
C notu CC
D+ notu DC
D notu DD
F notu FF
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Hitit Üniversitesi AA notu AA
*11.09.2007 tarih ve 36/24 sayılı Üniversitemiz BA notu BA
Yönetim Kurulu Kararı ile Kabul edilmiştir. BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu FF
FD notu FF
FF notu FF
B notu YT
İnönü Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz GG notu YT Kredisiz Dersler için
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. FF notu DZ
FG notu FF Kredili ve Kredisiz dersler için;
FE notu FF
diğer notların aynen kabulü.
90-100 notu AA
85-89 notu BA
75-84 notu BB
70-74 notu CB
60-69 notu CC
İstanbul Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz F notu FF olarak
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. G notu YT olarak, diğer notların aynen kabulü.
İstanbul Kültür Üniversitesi A notu AA
A- notu AB
B+ notu BA
B notu BB
B- notu BC
C+ notu CB
C notu CC
C- notu CD
D+ notu DC
D notu DD
D- notu DD
F notu FF
Y notu YT
P notu DV
E notu EK
Z notu YZ
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
İstanbul Teknik Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz VF notu FF
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. E notu EK
M notu MU olarak, diğer notların aynen kabulü.
İstanbul Ticaret Üniversitesi
13.02.2007 tarih ve 6/27 sayılı Üniversitemiz AA notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. BA notu AB
BB notu BA
CB notu BB
CC notu CB
CD notu CC
DD notu DC
DF notu DD
F notu FF
IA notu DZ
P notu YT
U notu YZ
NP notu FF
İstanbul Bilgi Üniversitesi A notu AA
A- notu AB
B+ notu BA
B notu BB
B- notu BC
C+ notu CB
C notu CC
C- notu CD
D+ notu DC
D notu DD
F notu FF
T notu TR olarak,
İzmir Ekonomi Üniversitesi AA notu AA
23.09.2009 tarih ve 38/19 sayılı Üniversitemiz BA notu BA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu DD
FD notu FF
FF notu FF
S notu YT
U notu YZ
NA notu DZ
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Kadir Has Üniversitesi AA notu AA
30.09.2009 tarih ve 39/24 sayılı Üniversitemiz BA notu BA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu DD
FF notu FF
VF notu FF
Karadeniz Teknik Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz FD notu FF
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. FF notu FF
E notu EK
G notu YT
K notu YZ
S notu DV olarak, diğer notların aynen kabulü.
Karaelmas Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz A1 notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. A2 notu BA
B1 notu BB
B2 notu CB
C notu CC
G notu YT
F1 notu DZ
F2 notu FF
F3 notu FF
K notu YZ
Kastamonu Üniversitesi AA notu AA
23.09.2008 tarih ve 37/27 sayılı Üniversitemiz BA notu BA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu DD
FD notu FF
FF notu FF
B notu YT
K notu YZ
D notu DZ
M notu MU olarak
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Kırıkkale Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz A1 notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. A2 notu BA
B1 notu BB
B2 notu CB
C notu CC
F notu FF
G notu YT
F1 notu YZ
F2 notu DZ
F3 notu FF
VEYA
Başarı notunun en az 60 olması koşuluyla aşağıdaki aralıklar değerlendirmeye alınacaktır.
88-100 notu AA
82-87 notu AB
77-81 notu BA
73-76 notu BB
69-72 notu BC
65-68 notu CB
60-64 notu CC
Kocaeli Üniversitesi
*01.10.2002 tarih ve 37/22 Üniversitemiz 14.10.2003 tarih ve 38/48 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Mutlak Sistemde Tablo I kullanılacaktır. Kredili sistemde;
A notu AA
B notu BA
C notu BB
D notu CB
E notu CC
F notu FF
V notu DZ olarak
Kocatepe Üniversitesi
*01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz Kocatepe Üniversitesinde alınan notların aynen kabulü.
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Kafkas Üniversitesi
04.03.2003 tarih ve 7/11 sayılı Üniversitemiz Tablo I kullanılacaktır.
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Lefke Üniversitesi
*01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz A notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. A- notu AB
B+ notu BA
B notu BB
B- notu BC
C+ notu CB
C notu CC
C- notu CD
D+ notu DC
D notu DD
D- notu FF
F notu FF
I notu EK
S notu YT
U notu YZ olarak
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI Manas Üniversitesi
14.10.2003 tarih ve 38/48 sayılı Üniversitemiz 85-100 5 Pekiyi notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 70-84 4 İyi notu BB
5-69 3 Orta notu CC
0-54 2 Zayıf notu FF
F1 notu DZ
F2 notu FF
G notu YT
K notu YZ olarak
Yukarıda verilen notların harf ve 4’lü not sistemine uyarlanması söyledir.
85-100 5 A notu AA
70-84 4 B notu BB
55-69 3 C notu CC
0-54 2 F3 notu FF
F1 notu DZ
F2 notu FF
F3 notu FF
G notu YT
K notu YZ olarak
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Maltepe Üniversitesi Tablo I kullanılacaktır.
Marmara Üniversitesi
04.03.2003 tarih ve 7/11 sayılı Üniversitemiz Tablo I kullanılacaktır.
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
09.10.2007 tarih ve 40/37 sayılı Üniversitemiz AA notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. BA notu BA
BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu DD
ED notu FF
EE notu FF
FF notu FF
FE, DZ notu DZ
K notu YZ
M notu MU (Eski notu araştırılıp üniversitemizdeki
karşılığı bulunacaktır.)
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Mersin Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Mutlak sistemde Tablo I kullanılacaktır.
Kredili sistemde gelen notlar için
FD ve FF notu FF
G notu YT
K notu YZ diğer notların aynen kabulü.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
06.01.2009 tarih ve 1/14 sayılı Üniversitemiz İlgili Üniversitenin ECTS notları kullanılacaktır.
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Moldova Teknik Üniversitesi
25.09.2007 tarih ve 38/25 sayılı Üniversitemiz 10 notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 9 notu BA
8 notu BC
7 notu CC
6 notu DC
5 notu DD
4-1 notu FF
Pass notu YT
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Muğla Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz FD notu FF
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. TT notu DZ
MM notu MU
EE notu EK
GG notu YT
KK notu YZ
SS notu DV olarak, diğer notların aynen kabulü.
Mustafa Kemal Üniversitesi
04.03.2003 tarih ve 7/11 sayılı Üniversiteniz 30.10.2007 tarih ve 43/14 sayılı Üniversitemiz Yönetim
Yönetim Kurulu ile kabul edilmiştir. Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Başarı notunun en az 60 olması koşuluyla 2006-2007 öğretim yılından itibaren değişen yönetmelik
aşağıdaki aralıklar değerlendirmeye alınacaktır. gereğince alınan notlar.
88-100 notu AA AA notu AA
82-87 notu AB BA notu BA
77-81notu BA BB notu BB
73-76 notu BB CB notu CB
69-72 notu BC CC notu CC
65-68 notu CB DC notu DC
60-64 notu CC DD notu FF
FD notu FF
FF notu FF
G notu YT
F1 notu DZ
K notu YZ
M notu MU (Eski notu araştırılıp üniversitemizdeki karşılığı bulunacaktır.)
Nahçivan Devlet Üniversitesi
5 notu AA
4 notu BB
3 notu CC
2 notu DD
1 notu FF
Geçti(Makbul) notu YT
Kaldı(Gayrimakbul) notu YZ
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Niğde Üniversitesi
*01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılıÜniversitemiz Başarı notunun en az 60 olması koşuluyla
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. aşağıdaki aralıklar değerlendirmeye alınacaktır
88-100 notu AA
82-87 notu AB
77-81 notu BA
73-76 notu BB
69-72 notu BC
65-68 notu CB
60-64 notu CC
Niğde Üniversitesinin “Öğretim ve sınav
. Yönetmeliğinin”16 Şubat 2006 tarihinden
itibaren değişen not karşılıkları
FD notu FF
S notu YT
EX notu YT diğer notların aynen kabulü.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
*01.10.2002 tarih ve37/22 sayılı Üniversitemiz 16.03.2004 tarih ve 11/19 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararı kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin “Öğretim ve sınav
Yönetmeliğinin” 26 Temmuz 2003 tarihinden itibaren
değişen not karşılıkları
A1 notu AA AA notu AA
A2 notu BA BA notu BA
B1 notu BB BB notu BB
B2 notu CB CB notu CB
C notu CC CC notu CC
G notu YT DC notu DC
E notu EK G notu YT
F1 notu DZ F1 notu DZ
F2 notu FF F2 notu FF
F3 notu FF F3 notu FF
F4 notu FF F4 notu FF olarak
Onsekiz Mart Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz FD notu FF
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. FF notu FF
YE notu YT
YS notu YZ
DS notu DZ olarak, diğer notların aynen kabulü.
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
*01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz FD notu FF
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. FF notu FF
I notu EK
P notu DV
S notu YT
U notu YZ
EX notu MU
NA notu DZ olarak, diğer notların aynen kabulü.
Osmangazi Üniversitesi
*01.10.2002 tarih vr 37/22 sayıılı Üniversitemiz Kredili sistemde not geldiğinde Osmangazi Üniversitesinde alınan notların aynen kabulü.
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Mutlak sistemde Tablo I kullanılacaktır.
Pamukkale Üniversitesi Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı kararı ile kabul edilen not dönüşümü, aşağıdaki şekliyle yeniden belirlenmiş olup, 04.03.2003 tarih ve 7/11 sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.
A1 notu AA
A2 notu BA
B1 notu BB
B2 notu CB
C notu CC
K notu YZ
G notu YT
F1 notu DZ
F2,F3 notu FF
M notu MU
veya
Mutlak not gelmesi halinde Başarı notunun en az 60 olması koşuluyla aşağıdaki aralıklar değerlendirmeye alınacaktır.
88-100 notu AA
82-87 notu AB
77-81 notu BA
73-76 notu BB
69-72 notu BC
65-68 notu CB
60-64 notu CC
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Rize Üniversitesi
25.03.2008 tarih ve 11/26 sayılı Yönetim AA notu AA
Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. BA notu BA
BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
DC notu DC
DD notu FF
FD notu FF
FF notu FF
D notu DZ
G notu YT
K notu YZ
S notu DV
Sakarya Üniversitesi
*01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz GR(Girmedi) notu FF olarak, diğer notların aynen kabulü.
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Selçuk Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz 22.02.2005 tarih ve 8/14 sayılı Üniversitemiz Yönetim
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 04.02.2003 tarih ve İlgili Üniversitenin yönetmeliğinde yapılan değişiklik
7/11sayılı kararı ile kabul edilen not dönüşümü, aşağıdaki nedeniyle yeni not sistemi de yeniden değerlendirilmiş
şekliyle yeniden belirlenmiştir. ve aşağıda belirtilmiştir. Öğrencilerin transkript çevirme
işlemleri hangi not sisteminde yapılmış ise o sistem
kullanılacaktır.
A1 notu AA AA notu AA
A2 notu BA BA notu BA
B1 notu BB BB notu BB
B2 notu CB CB notu CB
C notu CC CC notu CC
C1 notu CC DC notu DC
C2 notu CD DD notu DD
G notu YT FF notu FF
K notu YZ FD notu FF
D+ notu DD F notu FF”
D- notu DD G notu YT
D1+ notu DD K notu YZ
D2+ notu FF M notu MU (Eski notu araştırılıp üniversitemizdeki
D1- notu DD karşılığı bulanacak)
D2- notu FF
VEYA
Mutlak not gelmesi halinde Tablo I kullanılacaktır.
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Sinop Üniversitesi AA notu AA
20.10.2009 tarih ve 42/25 sayılı Üniversitemiz BA notu BA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. BB notu BB
CB notu CB
CC notu CC
G notu YT
DD notu FF
FF notu FF
F1 notu FF
F2/F3/F4/FD notu FF
Süleyman Demirel Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz 22.02.2005 tarih ve 8/14 sayılı Üniversitemiz Yönetim
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.
Başarı notunun en az 60 olması koşuluyla aşağıdaki İlgili Üniversitenin yönetmeliğinde yapılan değişiklik
aralıklar değerlendirmeye alınacaktır nedeniyle yeni not sistemi de yeniden değerlendirilmiş ve
88-100 notu AA aşağıda belirtilmiştir. Öğrencilerin transkript çevirme
82-87 notu AB işlemleri hangi not sisteminde yapılmış ise o sistem
77-81 notu BA kullanılacaktır.
73-76 notu BB AA notu AA
69-72 notu BC BA notu BA
65-68 notu CB CB notu CB
60-64 notu CC CC notu CC
DC notu DC
DD notu DD
FF notu FF
FD notu FF
G notu YT
K notu YZ
NA notu FF
M notu MU (Eski notu araştırılıp üniversitemizdeki karşılığı bulunacak)
olarak diğer notların aynen kabulü.
Sütçü İmam Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz FD notu FF
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. FF notu FF
YE notu YT
YS notu YZ
DS notu DZ
E notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü.
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Trakya Üniversitesi
*01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz 18.05.2004 tarih ve 20/16 sayılı Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Başarı notunun en az 60 olması koşuluyla Değişen yönetmelik gereğince;
aşağıdaki aralıklar edilmiştir.değerlendirmeye alınacaktır. 90-100 notu AA
88-100 notu AA 80-89 notu BA
82-87 notu AB 70-79 notu BB
77-81 notu BA 65-69 notu CB
73-76 notu BB 60-64 notu CC
69-72 notu BC 50-59 notu DD
65-68 notu CB 30-49 notu FD
60-64 notu CC 0-29 notu FF
FD notu FF
DB notu DD
DZ notu DZ
BL notu YT
BZ notu YZ
MF notu MU olarak
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
16.03.2004 tarih ve 11/19 sayılı Üniversitemiz A notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. A- notu AB
B+ notu BA
B notu BB
B- notu BC
C+ notu CB
C notu CC
C- notu CD
D+ notu DC
D notu FF
D- notu FF
F notu FF
NA notu DZ
S notu YT
U notu YZ
I notu EK
E notu MU olarak
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Uludağ Üniversitesi
*01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz Her iki sistemde not gelebilir.
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. FD notu FF
FF notu FF
D notu DZ
S notu DV
E notu EK
G notu YT
M notu MU
K notu YZ olarak, diğer notların aynen kabulü.
Mutlak Sistemdeki notlar için Tablo I kullanılacak.
*Uşak Üniversitesi
30.10.2007 tarih ve 43/14 sayılı Üniversitemiz Uşak Üniversitesinde alınan notların aynen kabulü
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Yakındoğu Üniversitesi Yakındoğu Üniversitesinde alınan notların aynen kabulü.
Yaşar Üniversitesi
*11.09.2007 tarih ve 36/24 sayılı Üniversitemiz A notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. A- notu AB
B+ notu BA
B notu BB
B- notu BC
C+ notu CB
C notu CC
C- notu CD
D+ notu DC
D notu DD
F notu FF
GG notu YT
KK notu Başarısız olarak
Yıldız Teknik Üniversitesi
*14.10.2003 tarih ve 38/48 sayılı Üniversitemiz A notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. A- notu AB
B+ notu BA
B notu BB
B- notu BC
C+ notu CB
C notu CC
C- notu CD
D+ notu DC
D notu FF
F notu FF olarak
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
Yeditepe Üniversitesi P notu YT
T notu TR olarak diğer notların aynen kabulü.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz Başarı notunun en az 60 olması koşuluyla aşağıdaki aralıklar
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. değerlendirmeye alınacaktır.
88-100 notu AA
82-87 notu AB
77-81 notu BA
73-76 notu BB
69-72 notu BC
65-68 notu CB
60-64 notu CC
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği not karşılıkları:
İngilizce okutulan dersler için:
91-100 notu AA
86-90 notu AB
82-85 notu BA
79-81 notu BB
76-78 notu BC
73-75 notu CB
70-72 notu CC olarak
Diğer dersler için:
Tablo I kullanılacaktır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ve Örgün Mutlak
Local Grade ECTS Grade
0-49
F
50
E
51-54
D
55-61
C
62-74
B
75-100
A
ÜNİVERSİTE ADI ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI
17.06.2008 tarih ve 5 sayılı Üniversitemiz Puan Harf Notu ECTS Notu
Senato Kararı ile kabul edilen Açıköğretim 96-100 AA A
Fakültesi Türkçe SertifikaProgramına 91-95 AB A
Katılan Erasmus Öğrencilerinin Başarı 86-90 BA B
Notları 82-85 BB B
78-81 BC C
74-77 CB C
70-73 CC D
64-69 CD D
57-63 DC E
50-56 DD E
0-49 FF F
Eskişehir
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Lisansüstü doktora not dönüşümü
27.12.2005 tarih ve 52/29 sayılı Üniversitemiz Başarılı (Pekiyi) notu AA
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Yeterli (iyi) notu BB
Başarılı notu BC olarak
Ufuk Üniversitesi:
17.10.2006 tarih ve 42/30 sayılı Üniversitemiz S notu YT
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. U notu YZ
FF1 notu FF
FF2 notu FF
Diğer notların aynen kabulü

Önceki MakaleDersten Şartlı geçmek için ortalama kaç olması lazım
Sonraki MakaleVodafone Freezone liseler arası şarkı, müzik yarışması başvuru formu

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz