Ürün (Mamül) Yaşam Eğrisi

0
572

Ürün (Mamül) Yaşam Eğrisi ve Kavramları

Her canlı yada örgüt gibi malların da belli bir ömrü vardır.

Tanıtma Aşaması : Pazara ilk girildiği dönemdir, gelirler azdır bu dönemde işletme kritik dönem yaşar. Tutunmak için çeşitli reklamlar ve tüketicileri bilgilendirici çalışmalar yapar.

Gelişme Aşaması : Bu aşamada işletme hızlıca büyümektedir kara geçmiştir ve rekabetin başladığı noktadır.

Olgunluk Aşaması : Bu dönemde işletmenin en iyi kazanç sağladığı dönemdir. Bu dönemde pazara giren diğer firmalar karşısında rekabet iyice kızışmıştır reklam giderleri artmıştır.

Düşüş Aşaması : Bu dönemde karlılık oranı hızlıca düşmeye başlar bu dönemde 2  yol izlenir.

  1. Yol ürünü piyasadan çekmek
  2. Yol piyasaya yeni ürün sürmektir.
ürün yaşam eğrisi
ürün yaşam eğrisi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here