Yeraltı sularının oluşabilmesi için hangi şartlara ihtiyaç vardır

0
54

Yeraltı sularının oluşabilmesi için hangi şartlara ihtiyaç vardır?

Dünya aslında sürekli bir döngü içinde yer almaktadır, yeraltı suları buharlaşarak yağmuru oluştur, yağmur yağar ve tekrar toprak sulanır, toprak suyu geçirir ve yeraltı suları birikir.

Yeraltı sularının oluşabilmesi için en temel faktör tabakanın geçirimli olmasıdır, tabakadan geçen su aşağıdaki geçirimsiz tabakada birikir ve bunun sonucunda yeraltı suları oluşur.

Yağmur ve kar sularının oluşturduğu yer üstü sularının, geçirimli tabakalardan sızarak geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikmesiyle yer altı suları oluşur. Yer altı sularının başlıca beslenme kaynağı yağışlardır.
Suların yer altına sızma miktarını eğim, kayaçların gözeneklilik ve geçirimlilik derecesi, bitki örtüsü ve buharlaşma miktarı etkiler. Yağışın fazla, arazinin geçirimli olduğu bölgeler, yer altı suyu yönünden zengindir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here