2. İnönü Savaşı Nedenleri, Sonuçları Hakkında Kısaca Bilgi

18
240

II. INONU SAVAŞI (23 – 31 Mart 1921)

Nedenleri:
* Londra Konferansı’nda sunulan şartların TBMM tarafından kabul edilmemesi,

* Yunanlıların I. İnönü Savaşı’nın öcünü almak ve gerçek güçlerini göstermek için Eskişehir ve Afyon yönünde saldırıya geçmeleri

Sonuçları:

Yunanlılar 2. kez mağlûp edilerek I İnönü Zaferi’nin tesadüf olmadığı görülmüştür.
* TBMM’nin ve halkın, düzenli orduya ve Milli Mücadele’nin başarılı olacağına inancı artmıştır.
* Mustafa Kemal, İsmet Bey’e göndermiş olduğu kutlama telgrafında “yalnız düşmanın değil milletin ters tahilinin de yenildiğini” belirtmiştir.
* Fransa ve İtalya Milli Mücadele’nin başarılı olacağını görmüşlerdir. İtalya, Antalya ve Konya yöresinden çekilmeye başlamıştır.
* Yunanlılar yeni kurulan düzenli ordunun Kuva-i Milliye’den farklı olduğunu görerek daha fazla hazırlık yapmışlardır.

YORUM: İnönü Muharebelerinde Türk kuvvetleri savunma taktiği uygulayarak düşmanı püskürtmüşlerdir. II. İnönü Muhasebesi sonrası yapılan taarruz denemesinde Aslı hanlılar ve Dumlupınar’daki başarısızlık Türk kuvvetlerin henüz taarruz gücüne ulaşmadığını göstermiştir. Bu da Yunanlılarda “Türkler savunmada olduğu gibi saldırıda da güçlenmeden hemen imha edilmeli” fikrini doğurmuş ve bu sebeple yoğun bir saldırı hazırlığına girmişlerdir.

18 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here