AB İşleri Uzman Yardımcılığı Sınavı

0
94

AB işleri Uzman yardımcısı maaşları, şartları, kpss hangi puan türünden, sosyal olanakları, sınav konuları, sınav soruları, sınavda hangi konulardan çıkar, ne iş yapar, hangi bölümlerden olunur, sınavda hangi konular ağırlıklı çıkar, uzman yardımcısı olanlar, hakkında bilgi,kpds kaç puan almak lazım,

Mesleğe Alınma

Bölümler:
1. Grup: Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek öğre¬tim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.
2. Grup: En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, veteriner, ziraat, su ürünleri ve iletişim fakülteleri ile fa¬kültelerin matematik, istatistik, sosyoloji, tarih, şehir ve bölge planlama bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.
Puan Türü: KPSS P108 (Genel Yetenek: %20, Genel Kültür: %20, Yabancı Dil: %60)
Yabancı Dil Şartı: KPSS yabancı dil testinde soruların en az 48’ine doğru cevap vermiş olmak veya KPDS’den en az 80 puan almış olmak
Kurum Sınavı: Kurum tarafından hem yazılı hem de sözlü sınav yapılmaktadır. Yazılı sınav klasik usulde yapılmaktadır. Yazılı sınavda adayların mezuniyet bölümlerine göre farklı konulardan sorular sorulmaktadır.

Sınav Konuları:

Hukuk Fakültesi: Anayasa hukuku, idare hukuku, uluslararası hukuk, ceza hukuku, genel iktisat
Siyasal Bilgiler Fakültesi: Siyasi tarih, genel iktisat, anayasa hukuku, hukukun temel kavramları İktisat Fakültesi: Makro iktisat, mikro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi
İşletme Fakültesi: Üretim yönetimi, yönetim organizasyonu, finans, hukukun temel kavramları, genel iktisat
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi: Genel iktisat, hukukun temel kavramları, Türkiye ekonomisi
Mühendislik Fakültesi: Genel matematik, mühendislik matematiği ve diferansiyel denklemler, genel fizik
Veterinerlik Fakültesi: iç hastalıkları, farmakoloji ve toksikoloji, besin hijyeni ve teknolojisi, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, zootekni
Ziraat Fakültesi: Tarım ekonomisi, tarım tarihi ve deontolojisi, toprak bilgisi
Su Ürünleri Fakültesi: Ekoloji, zooloji, yetiştiricilik, avlama ve işleme teknolojileri
İletişim Fakültesi: iletişimin temel kavramları, hukukun temel kavramları, iletişim kuramları
Matematik Bölümü: Lineer cebir, cebir, diferansiyel denklemler, https://www.kisaozet.net/ , fonksiyonel analiz, analitik geometri
İstatistik Bölümü: Temel kavramlar, hipotez testleri, olasılık ve matematiksel istatistik, örnekleme yöntemleri, opti-mizasyon teknikleri, regresyon analizi
Sosyoloji Bölümü: Sosyoloji kuramları, toplumsal gruplar ve kategoriler, kültür ve toplum, sosyo-kültürel bütünleşme, Türkiye’de sosyoloji
Tarih Bölümü: Türk kültürü tarihi, Osmanlı tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Avrupa tarihi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü: Şehir planlamaya giriş, metropolitan kent ve metropolitanlaşma süreci, kent planlama süreci ve temel kavramlar, kent planlaması türleri.

Yetişme Dönemi

Uzman yardımcılığı sınavını kazanarak uzman yardımcılığına atananlar 3 yıllık yetişme dönemine tabiidirler. Bu dönemin sonunda yeterlik sınavına girerek AB işleri Uzmanlığına atanmaktadırlar. Öncelikle uzman yardımcılarının ye­terlik sınavına girebilmeleri için;

a)   Uzman Yardımcısı olarak adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl Genel Sekreterlikte görev yapmış olmak,

b)   Son üç yıl olumlu sicil almış olmak,

c)    İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde KPDS’den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olma şartlarını sağlamaları gerekmekte-

dir.

 

Bu şartlarını sağlayan uzman yardımcıları; 2 yılı doldurduktan sonra tez konusu seçerler. Uzman yardımcıları, tez konusunu seçtikleri tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde ve yeterlilik sınavından en az 2 ay önce tezlerini tamamlayarak teslim ederler. Süresi içinde tezlerini tamamlayan uzman yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavı “Tez Değerlendirme” ve “Tezin Sözlü Savunması” olmak üzere iki safhada yapılır.

Tez değerlendirme aşamasında uzman yardımcısı, tezini savunur. Tezi kabul edilen uzman yardımcısı, sözlü sa­vunma aşamasına geçmeye hak kazanır. https://www.kisaozet.net/ Tez değerlendirme aşamasında tezi kabul edilemeyen uzman yardımcıları söz­lü savunma aşamasına geçemez ve tekrar tez hazırlamaları için kendilerine bir hak daha verilir, ikinci defa tezi başarısız görülen uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Sözlü savunma aşamasında uzman yardımcısının görev yapmakta olduğu uzmanlık alanındaki bilgisini göz önüne alarak savunması değerlendirir. Sözlü savunması başarısız görülen uzman yardımcısı açılacak başka bir sınavda, talebi halinde, doğrudan sözlü savunmaya girer. İkinci sözlü savunmasında başarısız görülen yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Yeterlik sınavını tamamen kaybeden uzman yardımcıları ile adaylık dahil sekiz yıllık süre içinde uzmanlığına ata­namayan uzman yardımcıları, mükteseplerine uygun başka bir kadroya atanırlar.

AB İşleri Uzmanlığına atanabilmek için görüldüğü gibi yetişme döneminin sonunda yalnız tez teslimi ve tez sa­vunması aşamaları vardır. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan uzman yardımcıları “AB İşleri Uzmanı” olarak atanırlar. Kariyer meslekler içerisinde yetişme döneminin sonunda tez teslimi ve tez savunmasının yeterli olduğu kariyer meslek­lerden birisidir.

 

Sosyal ve Mali Haklar

Maaş (Yaklaşık): Uzman yardımcısı için ortalama 2700-2800 civarı ve uzman için ise ortalama 3000 tl dir.

NOT:

  1. Belirtilen rakamlar 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 15/01/2012 sonrası maaş alacak olan ve mesleğe yeni başlayarak 1 yıldan az hizmeti bulunan uzman yardımcıları ile 3 yıllık yetişme süresinin sonunda uzmanlığa atanan kişiler için geçerlidir.
  2. Hizmet sürelerinin artması sonucu derece yükselmesine bağlı olarak uzman maaşı yaklaşık 4000 Vye kadar artmaktadır.
  3. Aile geçim indirimi, çocuk yardımı, yabancı dil tazminatı gibi ek ödemeler belirtilen rakamlara dahil değildir.

Lojman/Sosyal Tesis: Bakanlığın imkanları çerçevesinde uzman yardımcıları, lojmanlardan yararlanabilmektedir. Ayrıca Bakanlık düzeyinde uzman yardımcılarının katıldığı sosyal organizasyonlar (tiyatro, sinema, gezi aktiviteleri vb.) düzenlenmektedir.

Teşkilat-Görev Yeri: AB İşleri uzman yardımcılığı, Avrupa Birliği Bakanlığı teşkilatının merkez kadrosudur. Ba­kanlığın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Dolayısıyla uzman yardımcıları merkezde görev yapmakta, taşrada çalışma imkanları bulunmamaktadır.

Yurt Dışı İmkanı

Bakanlığın görev alanı dolayısıyla çalışanları sık sık yurtdışı seyahatlere gitmektedirler. Ayrıca, AB kapsamındaki yurt dışı burslar da Bakanlık aracılığıyla ülkemize intikal etmektedir. Bakanlar Kurulunca yurtdışında eğitim görecek memurlara yönelik belirlenen kontenjanlardan da ciddi biçimde yararlanılmaktadır. Yurt dışında eğitim ve seyahat imkan­larının en üst seviyede olduğunu ve Kurumun personeli bu yönde teşvik ettiğini söylemek mümkündür.

 

Önceki MakaleNesli Tükenen ve Tükenmekte Olan Hayvanlar İle İlgili Bilgiler
Sonraki MakaleGotham City Impostors Oyunu Hataları Çözümleri

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz