Ahmet Cevdet İkdamcı (Gazeteci) Kimdir, Hayatı

0
105

Ahmet Cevdet İkdamcı (Gazeteci) Kimdir, Hayatı

1862-1935, Ünlü Türk gazetecilerinden Ahmet Cevdet, Aksaray’da doğmuştur.İstanbul’un köklü ve eski bir ailesindendir; babası tütün tacirlerinden Hacı Ahmet Efendidir. Rüştiye öğreniminden sonra özel olarak Arapça, Fransızca, Almanca ve Rumca öğrenmiş, genç yaşında Tercüman-ı Hakikat gazetesine yazar olarak girmiştir. Bir yandan gazetecilik ederken, öte yandan da hukuk mektebine devam etmiş ve mezun olmuştur.

Tercüman-ı Hakikat tan bir süre ayrılarak Takvim-i Vakayi gazetesine geçmiş bir süre çeşitli memurluklarda bulunmuşsa da yine gazetecilik mesleğine dönmüştür. Sabah, Saadet, ve Tarik gazetesinde başyazar olarak çalıştıktan sonra, kendi gazetesi ikdam ı kurmuştur.

Meşrutiyetin ardından ittihat ve Terakki’ye karşı çıktığından ünlü 31 Mart olayı patlak verince Avrupa’ya sığınmıştır. Uzun bir süre Avrupa şehirlerinde yaşamışi, yazılarını oralardan yazmaya devam etmiştir. Yazılarında ilk olarka ağdalılık yerine halk dilini kullanan bir yazarımızdı. 1935 yılında Matbuat Kongresi toplantısı sırasında kalp durmasından ölmüştür.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here