Ahmet Cevdet Paşa Kimdir, Hayatı

0
140

Ahmet Cevdet Paşa Kimdir, Hayatı

1822-1895, Lofça’da doğmuştur. Medrese öğrenimi görmesine karşılık çağdaş bilimlere de ilgi duymuştu. Ünlü tarih yazarlarımızdandır. Maarif üyeliğinde, Darülfunun  Muallimin müdürlüğünde, Encümen-i Daniş üyeliğinde, vezir olarak Adliye ve Maarif Nazırlıkları ile daha başka önemli devlet görevlerinde bulunmuştur. Mecelle’yi düzenleyen derneğin de başkanıydı. 1774-1852 yıllarına ait Osmanlı imparatorluğunun on iki ciltlik tarihini yazmıştır. Dili açık seçik, arı ve duruydu. Tarihi kadar Kıssas-ı Enbiya-Peygamberler Tarihi, de önemli eserlerindendir. Yetmiş üç yaşında ölmüştür.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here