Ahmet Vefik Paşa Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri

0
325

ahmet vefik paşa kimdir, hayatı
ahmet vefik paşa kimdir, hayatı

Ahmet Vefik Paşa Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri

1823-1891, Devlet adamlığının yanı sıra edebiyat dünyamızda Moliere mütercimi olarak da yaygın bir ün kazanan Ahmet vefik Paşa İstanbul’da doğmuştur. İlköğrenimini Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da yapmış, 1834 yılında Büyük Reşit Paşanın paris elçiliği sırasında Fransa’ya giderek Saint – Louis Lisesinde okumuştur. 1837 yılında İstanbul’a dönünce Babıali Tercüme odasına memur olarak girmiş, üç yıl sonra elçilik katibi göreviyle Londra’ya yollanmıştır. Londra’dan başka Petersburg katipliklerinde de bulunmuş, 1851 yılında Encümen-i Daniş üyesi olmuş, aynı yıl Tahran elçiliğine atanmıştır.
Ahmet Vefik paşa, 1854 yılında meclis-i Vala’yı Ahkam-ı Adliye üyeliği, Muhakemat Dairesi başkanlığı yapmış, sırasıyla İstanbul Deavi nazırlığı, paris elçiliği, Evkaf nazırlığı ve Divan-ı Mhasebat başkanlığında görevlendirilmiştir. 1872’de maarif nazırı olmuş, aynı yıl Şurayı Devlet başkanlığına getirilmiştir. 1877 yılında Meclis’i Mebusan başkanı ve vezirlik rütbesiyle Edirne valisi olmuştur. Bir yıl sonra yeniden Maaris nazırı, aynı yıl içinde Dahiliye Nazırı ve sadrazamlık yapmıştır. Ertesi yıl Bursa valisi atanmış, 1882’de ikinci defa sadrazamlığa getirilmiş ve fakat bu görevinde ancak iki gün kalmış ve azledilmiştir. Bizde Sadrazam unvanını Başvekil’e çevirenlerdendir.
Ahmet Vefik Paşa, devlet memurlukları boyunca çeşitli defalar çeşitli işlerde bulunmuş, fakat hiç birisinde Moliere mütercimliğini açabilen bir üstünlük ve güç gösterememiştir. Gerek dilimiz gerekse Fransızcadaki üstün beğenisiyle çevirilerinde ve uyarlamalarında eşsiz bir başarıya ulaşmış, birçokları asıllarından daha alımlı sayılmıştır.

Eserleri :Hikmet-i Tarih, Şecere-i Evşal-i Türkiye, Fezlek-i Tarih-i Osmani, Hikaye-i Hikemiye-i Mikromega, Telemak, Gil Blas dö santillani’nin sergüzeşti, Ernani, Lehçe-i osmani, Zor nikah, Zoraki tabip, İnfial-i Aşk, Don civani, Tabib-i Aşk, Adamcıl, Tartüf, Azarya, Yorgaki Dandini, Okumuş kadınlar, Dekbazlık, Meraki, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Savruk, Dudu Kuşları.

Önceki MakaleDoğa ile ilgili sloganlar
Sonraki MakaleVücudumuzdan hangi atık maddeleri hangi yollarla uzaklaştırırız

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz