Ak Dağlar Nerede?

0
102

Ak dağlar hakkında bilgi, Ak dağlar nerede, Ak dağlar isimleri.

Genellikle Anadolu’nun güney ve güney-batı kesiminde bulunan dağlara çoğunlukla bu ad verilmiştir. Akdağ adını taşıyan dağların başlıcaları şunladır; İzmir, karaburun yarımadasının kuzey bölümünü kaplayan Akdağ (1212 metre)

Denizli ilinin 10km. güney-batısındaki Akdağ 2198 metre, Çivril ilçesinin doğusunda 2449 ve 2345 metre, yükseklikte iki doruklu Akdağ.

Simav’ın kuzey batısındaki Akdağ 2089 metre Teke Yarıumadası ve Eşen çayı vadisinin doğu kıyısındaki Akdağ 3024 metre Bu Akdağ üzerinde karstik çukurlar ve göller vardır. Teke yarımadası ve Finike’nin kuzeyindeki Beydağları’nın en yüksek noktası olan Akdağ 3086 metre. Karst ve eski buzul topografyası.

ısparta’nın 8 km güney doğusundaki Kdağ 2276 metre.

Batı torosların doğu kolu üzerinde Alanya’nın 25 km. kuzey doğusundaki Akdağ 2647 metre.

Alanya’nın 25 km. kuzey doğusundaki Akdağ 2647 metre.

Orta Toroslar, Çakıt ırmağının sol yamacında ve Pozantı’nın doğusundaki Akdağ 2500 metre.

Güneydoğu Toroslar ve Palu’nun 20 km. güney doğusundaki Akdağ 2561 metre.

Akuzeydoğu Anadolu, Tortum  ve Oltu ırmakları arasındaki Akdağ 3030 metre.

Güneydoğu Toroslar ve Besni’nin 20 km kuzeyindeki Akdağ 2251 metre.

Şarkışla’nın 45 km. güneyindeki Akdağ 2623 metre.

Erzincan ovasının kuzey kıyısında ve Keşiş dağının batısındaki Akdağ 2710 metre.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here