Alanya’nın Tarihi Hakkında Bilgi

0
106

alanyaAlanya’nın Tarihi Hakkında Bilgi, alanya ile ilgili bilgiler, alanya kısaca bilgi,

Son derece güzel bir tabiat çevresinin or­tasında kurulmuş, stratejik ve ticari de­ğeri pek yüksek bir liman olan Alanya, 1220 de Türkiye imparatoru Büyük Sultan Alâettin Keykubad tarafından fethedilmiş ve olağanüstü bir özenle imar ve ihya olunmuş­tur.

Sultan Keykubad’ın 1229 -1236 arasın­da yaptırdığı tersane pek ünlüdür. Şehre, Sultan Alâettine izafeten «Alâiye» adı veril­miş, son devirde bu isim «Alanya» şeklinde değiştirilmiştir. Selçuklular Devrinde Ana-dolunun büyük şehirlerinden ve limanların­dan olan ve sultanların ekseriya kışı geçir­mek için geldikleri, pek azametli sûrlarla çevrili ve kudretli kalelerle korunan Alâiye, 1293 te Kıbrıs Latin Kıratlığının taarruzu­na uğramış, fakat bu taarruz1 akim kalmış­tır.

Aynı yıl şehri Karamanoğulları almış­lardır. 1366 da Kıbrıslılar şehri almak için ikinci bir teşebbüste bulunmuşlar, fakat bu sefer de muvaffak olamamışlardır. Küçük bir Türk Beyliğinin merkezi olan ve Karamano­ğulları’na tabi bulunan Alâiye, Fâtih Sultan Mehmet zamanında Gedik Ahmet Paşa ta­rafından Türk-Osmanlı birliğine katılmıştır.

Önceki MakaleEski Çağlarda Antalya’nın Önemli Şehirleri Nelerdir ?
Sonraki MakaleÇanakkale’nin Coğrafi Konumu ve Durumu Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz